Category: Phần mềm Minitab

1 2 3 4 5 6 / 13 POSTS
What’s New in Minitab 17.3

What’s New in Minitab 17.3

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsy...

Minitab công cụ thống kê kiểm soát và cải tiến chất lượng

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự ...
Minitab 17.3.1 Software Update

Minitab 17.3.1 Software Update

Minitab là mềm máy tính giúp ta hiểu biết thêm về thống kê và tiết kiệ...
1 2 3 4 5 6 / 13 POSTS