Category: Phần mềm Minitab

1 2 3 4 5 9 / 13 POSTS
Minitab phần mềm cho Six Sigma

Minitab phần mềm cho Six Sigma

Minitab là một phần mềm máy tính giúp ta hiểu biết thêm về thống kê và...
Minitab trong thống kê môi trường

Minitab trong thống kê môi trường

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsy...
Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm dành cho thống kế, như...
1 2 3 4 5 9 / 13 POSTS