The Economist 1 April 2017

The Economist is a global weekly magazine written for those who share an uncommon interest in being well and broadly informed.

The Economist 15 July 2017
The Economist 24 June 2017
The Economist 8 July 2017
The Economist

The Economist

Download The Economist 1 April 2017

The Economist
http://banquyensoftware.com/tag/economist
New Scientist
http://banquyensoftware.com/tag/new-scientist

The Economist là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần, The Economist được sở hữu bởi The Economist Newspaper Ltd. và được biên tập tại City of Westminster, London, Anh. Ấn bản này được thành lập vào năm 1843 bởi James Wilson. Dù The Economist tự nhận là một tờ báo nhưng các ẩn bản của tờ báo này thường dùng giấy bóng giống như các tờ tạp chí. Năm 2009, ấn bản này đạt lượng lưu hành trên 1,6 triệu bản, trên một nửa là được bán ở Bắc Mỹ và các quốc gia nói tiếng Anh.

Ấn bản này dành sự ủng hộ cho thương mại tự do, toàn cầu hóa, sức mạnh của chính phủ và chi tiêu cho giáo dục, ngoài ra còn có các phương thức hạn chế của sự can thiệp chính phủ. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả tri thức và tự nhận một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

The articles used in the IELTS reading test often come from magazines like The Economist or The New Scientist. Why not practise for the exam by reading articles from these magazines? This website offer PDF version of New Scientist magazine.

To get a good IELTS score, you need to use the kind of language that native speakers might use. This doesn’t mean ‘difficult words’, it means good groups of words (phrases and collocations).

When reading, try to look for phrases that English speakers use. Here’s an example paragraph from the Economist Magazine with a few useful words and phrases underlined.

It is always a little disconcerting to realise a generation has grown up never knowing what it was like to manage without something that is taken for granted today. A case in point: the World Wide Web (WWW), which celebrated the 20th anniversary of its introduction last Saturday. It is no exaggeration to say that not since the invention of the printing press has a new media technology altered the way people think, work and play quite so extensively. With the web having been so thoroughly embraced socially, politically and economically, the world has become an entirely different place from what it was just two decades ago.

GstarCAD
PROKON® Structural Analysis and Design là bộ phần mềm hơn 40 modun bao gồm phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết.
Architecture Engineering Construction Collection IC
Bản quyền phần mềm PIPENET
PIPENET thiết kế phòng cháy

COMMENTS