Trọn bộ Cambridge IELTS

Đề thi tổng hợp, đa dạng, rất sát với đề thi thực. Người học sẽ dễ dàng trải nghiệm áp lực thi cử và quen với các dạng bài tập trong bài thi IELTS. Đây cũng là một nguồn tài liệu cung cấp vốn từ vựng học thuật theo nhiều chủ đề khác nhau

Phần mềm PROKON
New Scientist 22 April 2017
FinalCAD chỉ huy trưởng công trình

Bộ Cambridge IELTS
Với những ai luyện thi IELTS thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ sách kinh điển này được. Bài viết tập hợp tài liệu và cung cấp đủ bộ Cambridge English IELTS cho các bạn đang có mục tiêu thi chứng chỉ quốc tế này nhé! Ấn phẩm của Cambrige luôn được tin tưởng vì các bài thi thử luôn sát đề thi thực với chủ đề phong phú, đa dạng, dạng bài tập chuẩn và có tính cập nhật!

Link Download Trọn bộ Cambridge IELTS 1 – 11

COMMENTS