FAQ

License: Giấy phép bản quyền, đây là những giấy phép, điều khoản mà bạn cần tuân theo để sở hữu.
License Software (Giấy phép sử dụng phần mềm ):
Các dòng code thường được xem là vô giá trị, nhưng khi nó được phát triển thành một cái gì đó nhất định, có thể sử dụng được (tức đã là một phần mềm hoàn chỉnh) thì nó sẽ được nhà sản xuất phân phối bằng cách cấp các giấy phép sử dụng. Để đảm bảo quyền lợi cho người phát triển, một số nơi trên thế giới như Mỹ, phần mềm không những được bảo vệ bởi License mà còn được xem là patent (bằng sắng chế). Bằng sáng chế khác với Bản quyền.
License cho bạn biết cách sử dụng các phần mềm và thường bao gồm ba điểm chính: cách thức làm việc và giả thuyết sửa đổi nếu được phân phối và cách thức phân phối nếu nó là mã nguồn mở.
License standalone (bản đơn): Là hình thức cấp phép cá nhân, nếu người dùng có một máy tính cá nhân PC hay Laptop, khi mua License dạng này có nghĩa là phần mềm chỉ hoạt động với giấy phép bản quyền trên một máy tính duy nhất.
License network (bản mạng): áp dụng cho các công ty, tổ chức khi đòi hỏi phải có nhiều cá nhân truy cập và sử dụng phần mềm từ nhiều địa điểm khác nhau.
License dạng này sử dụng một máy chủ để quản lý License. Mua theo dạng network license, người sử dụng sẽ không bị hạn chế về số lượng máy sẽ cài đặt sản phẩm (có thể cài trên số lượng máy tùy ý). Theo cách này, mỗi khi một máy bắt đầu chạy, thì máy chủ quản lý license sẽ tăng bộ đếm lên 1, nếu bộ đếm bằng số lượng license đã mua thì những người sử dụng còn lại trong hệ thống không được phép chạy thêm nữa. Ngược lại, khi người dùng tắt ứng dụng thì bộ đếm sẽ tự động giảm đi 1.
Khóa cứng (dongle, hardware key hay hard lock):
Thuật ngữ “Khóa cứng” là tên gọi phổ thông của thiết bị phần cứng được sử dụng để bảo vệ bản quyền đối với các tài liệu điện tử. Các thiết bị đầu tiên của dòng sản phẩm này được sử dụng từ những năm 1970 với chuẩn serial 9 pin hoặc parallel 25 pin giao tiếp với các máy tính.

Theo wikia, khóa cứng có tên tiếng anh là dongle, hardware key hay hard lock, được phát minh ra để bảo vệ nội dung các dữ liệu điện tử từ những cuối những năm 1970, đầu những năm 1980. Loại thiết bị phần cứng này, ngày nay đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong việc bảo mật thông tin điện tử và bản quyền dữ liệu.

Sự phát triển của các thuật toán mã hóa dữ liệu ngày nay đã làm cho tính an toàn của thiết bị phần cứng ngày càng tăng và được sử dụng phổ biến trong việc mã hóa các tệp dữ liệu, các tệp tin đa phương tiện như nhạc số, video; mã hóa chữ ký số trong thương mại điện tử và bảo vệ bản quyền phần mềm.

COMMENTS