BIM sẽ giúp nâng cao hiệu quả

BIM sẽ giúp nâng cao hiệu quả

BIM will help raise efficiency

Mô hình thông tin xây dựng (BIM) là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình.

Get BIM Ready
Tác động liên tục của cuộc cách mạng BIM đối với các doanh nghiệp
Why BIM

BSI, công ty tiêu chuẩn kinh doanh đã công bố PAS 1192-3 Đặc tả để quản lý thông tin cho giai đoạn hoạt động của tài sản bằng cách sử dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM)

Phát triển với Hội đồng Công nghiệp Xây dựng (Construction Industry Council) và Nhóm Công tác Thông tin Xây dựng (BIM – Building Information Modelling), PAS 1192-3 là phản hồi trực tiếp tới Chiến lược Xây dựng năm 2011 của Chính phủ. Mục đích là giảm chi phí xây dựng tài sản của khu vực công lên 20% vào năm 2016.

Để đạt được điều này, chính phủ yêu cầu tất cả các công ty thầu cho các công trình xây dựng của chính phủ phải làm việc ở cấp 2 BIM vào năm 2016, và PAS đầu tiên trong loạt bài này, PAS 1192-2 đã được phát triển để hỗ trợ cho việc này vào năm 2013.

PAS 1192-3, cung cấp một khuôn khổ để xây dựng mô hình thông tin tài sản số và là đối tác của PAS 1192-2. Nó nhận ra rằng chi phí vận hành và duy trì các tòa nhà và các cơ sở có thể chiếm đến 85% chi phí cả đời, và tiết kiệm có thể trả lại phí bảo hiểm trả trước cho chi phí xây dựng trong một vài năm.

PAS 1192-3 sẽ cung cấp cho các nhà quản lý tài sản hướng dẫn về cách lồng ghép việc quản lý thông tin. Điều này có nghĩa là hoạt động xây dựng tài sản ngắn hạn có thể được đưa vào hoạt động quản lý tài sản dài hạn cho một danh mục tài sản. Kết quả nên cung cấp các khoản tiết kiệm như:

Giảm chi phí do chuyển đổi tự động các thông tin chính xác, đầy đủ và rõ ràng khi chuyển giao tài sản và trong quá trình chuyển giao hoạt động từ một nhà cung cấp dịch vụ sang một nhà cung cấp dịch vụ khác;
 Nâng cao nhận thức về nhu cầu hoạt động và bảo trì tài sản;
 Các quyết định tốt hơn về chi phí vận hành và bảo dưỡng dựa trên hiệu suất và tình trạng tài sản thực tế;
Lập kế hoạch tổ chức và hoạch định chiến lược tốt hơn từ thông tin tài sản chính xác và chính xác hơn, ví dụ như trong việc xây dựng hồ sơ sức khoẻ và an toàn theo yêu cầu của Quy chế Xây dựng (Quản lý và Thiết kế);
Giảm chi phí quy trình quản lý phát sinh từ dữ liệu không đầy đủ.

Anthony Burd Trưởng phòng Phát triển Thị trường Xây dựng tại BSI cho biết: “Sử dụng PAS 1192-3 cùng với PAS 1192-2 sẽ cho phép các nhà quản lý tài sản và cơ sở để theo dõi thông tin đang được sử dụng trong suốt vòng đời dự án. Ngay cả trước khi một dự án đạt đến giai đoạn xây dựng, tất cả các sự kiện sẽ được coi là tiên phong kết quả suy nghĩ phối hợp rõ ràng và tiềm năng tiết kiệm chi phí rất lớn”

Một số tổ chức tham gia vào quá trình phát triển của nó bao gồm: Hiệp hội Thiết bị, Viện Quản lý Tài sản, Mạng lưới Quốc gia, Mạng lưới Đường sắt và Đại học Greenwich.

PAS 1192-3 sẽ chứng minh cho các chủ sở hữu tài sản, nhà thiết kế, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì và các nhà cung cấp phần mềm. Điều này bao gồm những dữ liệu chuyển đến và từ các hệ thống phía máy khách.

Peter Hansford, Cố vấn trưởng của Chính phủ cho biết: “Tôi tin rằng các quy trình làm việc hợp tác giữa BIM và công nghệ dữ liệu phong phú hỗ trợ chúng là nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế trên cả thị trường xây dựng trong nước và quốc tế của chúng tôi. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải được trang bị đầy đủ để đảm bảo Vương quốc Anh đang ở đầu tuyến của sự thay đổi toàn cầu này trong cách chúng ta tạo ra, vận hành, duy trì và hủy bỏ môi trường xây dựng của chúng ta. “

COMMENTS