BIM Tiết kiệm chi phí xây dựng

BIM Tiết kiệm chi phí xây dựng

Study shows construction cost saving on digitally sharing information

Các nghiên cứu được chính phủ Đan Mạch hỗ trợ đã nhấn mạnh đến việc cắt giảm chi phí tới 7% sau khi sử dụng các nền tảng truyền thông kỹ thuật số cho các dự án xây dựng quy mô lớn

Tác động liên tục của cuộc cách mạng BIM đối với các doanh nghiệp
Tại sao chúng ta lại phải bận tâm với BIM trước BIM?
BIM sẽ giúp nâng cao hiệu quả

Một dự án nghiên cứu kéo dài 6 tháng của Viện Nghiên cứu Xây dựng Đan Mạch, do quỹ của chính phủ khởi xướng, cho thấy chi phí giảm đáng kể nếu các bên liên quan trong một dự án xây dựng báo cáo sự tiến bộ mỗi ngày thông qua một nền tảng truyền thông kỹ thuật số chia sẻ.

Ba công trình xây dựng quy mô lớn, Tháp Maersk, Toà nhà Niels Bohr và Cơ quan Sở hữu Quốc phòng của Đan Mạch, là những cơ sở của nghiên cứu, đã phân tích tác động của GenieBelt – nền tảng được sử dụng trong cả ba dự án xây dựng – đã được phân tích.

“Ngoài việc cắt giảm chi phí trực tiếp, nó sẽ cải thiện quy hoạch dự án, và tất cả những người có liên quan có thể ưu tiên dựa trên cơ sở tri thức tốt hơn. Jan Fuglsig Lambrecht, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Xây dựng Đan Mạch, cho biết nếu chúng ta cho rằng hiệu quả của dự án là nhất quán, với sự giảm nhỏ trong những tháng cuối năm, thì mức tiết kiệm tiềm năng có thể lên đến 7%.

Một công ty xây dựng lớn ở Đan Mạch, Juul & Nielsen, bắt đầu sử dụng GenieBelt vài tháng sau khi các hoạt động xây dựng tại The Maersk Tower bắt đầu, và họ khẳng định kết quả khả quan. Hiện tại, họ đang phát triển một quy trình “nạc” để bắt đầu trước khi mỗi dự án bắt đầu tăng thêm giá trị của công cụ.

Martin van der Watt, giám đốc dự án tại Juul & Nielsen, cho biết: “Chúng tôi đã không tính toán hiệu quả, nhưng chúng tôi nhận thấy chi phí giảm 2-3% cho dự án xây dựng và chúng tôi đã trải nghiệm sự năng động và truyền thông nhanh chóng trên tất cả các đơn vị, góp phần tổng quan về các vấn đề đang nổi lên và kiến ​​thức cần thiết để hành động khi cần thiết.

“Ngoài ra, có nhiều minh bạch hơn cho việc báo cáo tại các cuộc họp xây dựng và những trở ngại mà chúng ta gặp phải.”

Nhà thầu của Toà nhà Niels Bohr, Cơ quan Địa ốc và Cơ quan Địa ốc Đan Mạch cũng đã theo sát các kết quả này một cách chặt chẽ và có tiềm năng cải thiện quy trình bán lẻ và lean theo kết quả của việc sử dụng các nền tảng truyền thông kỹ thuật số.

“Cơ quan Ðất tạo và Ðất tạo Đan Mạch rất ý thức được những cơ hội mà việc số hoá có liên quan đến các dự án xây dựng. Ông Signe Primdal Lyndrup, Phó Giám đốc Cơ quan Địa ốc và Bất động sản Đan Mạch, nói: bằng cách sử dụng một nền tảng truyền thông kỹ thuật số chia sẻ, kế hoạch bán lẻ của các công việc trên các công trình xây dựng sẽ được củng cố.

“Các nền tảng truyền thông cũng là một công cụ có giá trị cho kế hoạch nạc, mà chúng tôi khuyến khích nói chung. Vì lý do đó, chúng tôi liên tục xem xét tiềm năng sử dụng các nền tảng số và công cụ CNTT trong các dự án xây dựng của chúng tôi. ”

“Không ai khác trên thế giới có tài liệu tiết kiệm tài chính cho các dự án xây dựng lớn. Ông Ulrik Branner, Giám đốc điều hành của GenieBelt nói: “Đó chỉ là những khoản tiết kiệm ngay lập tức mà không bao gồm các khoản thu giảm, giảm sự phá sản, giảm bớt trọng tài hoặc tăng vốn đầu tư.

COMMENTS