Giá trị của BIM đối với ngành xây dựng nước Anh

Giá trị của BIM đối với ngành xây dựng nước Anh

The value of BIM for UK construction

Ngành xây dựng Anh đang có một khởi đầu tốt trong việc nắm bắt BIM, tạo cơ hội cải cách và thành công về kinh tế như các nhà lãnh đạo toàn cầu. Peter Hansford, Cố vấn trưởng của Chính phủ về Xây dựng nói chi tiết về giá trị của BIM đối với vương quốc Anh

Có cần công nghệ BIM
Tác động liên tục của cuộc cách mạng BIM đối với các doanh nghiệp
Thị trường BIM Building Information Modelling

Công nghệ đang tiến triển nhanh – bao gồm trong xây dựng. Chúng ta đang tiến tới một nền kinh tế kỹ thuật số đang bắt đầu có ý nghĩa sâu sắc đối với môi trường xây dựng của chúng ta. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để đảm bảo xây dựng Vương quốc Anh, và vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong việc xây dựng thông minh và thiết kế kỹ thuật số, và đã có một khởi đầu tốt trong việc thông qua chương trình BIM. Thật vậy, các tiêu chuẩn và quy trình BIM của Anh đang làm việc như là một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới cho việc số hóa ngành.

Đối với khu vực công, BIM cung cấp cho Chính phủ HM cơ hội để công nghiệp hóa và cải cách môi trường xây dựng thông qua một quy trình mua sắm được kích hoạt kỹ thuật số. Thật vậy, chương trình BIM cấp 2 đã giúp tiết kiệm đáng kể cho người tiêu dùng: những người sử dụng sớm như Bộ Tư pháp đang giảm chi phí và nâng cao chất lượng thông qua khái niệm thư viện BIM, nơi họ đã chuẩn hoá và số hóa nhiều hội đồng của họ. Quá trình này cũng giúp họ giảm các yêu cầu về khu vực và xác định các giải pháp để dễ dàng quản lý tài sản của họ một cách dễ dàng hơn như tòa án – bằng cách xây dựng các giải pháp mạng tiêu chuẩn so với các bố trí phi tiêu chuẩn truyền thống.

Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là tất cả các dự án mua sắm công do Trung ương tài trợ phải được sử dụng BIM cấp 2 vào năm 2016, và cam kết của chính phủ đối với mục tiêu này – đề ra trong Chiến lược Xây dựng Chính phủ – vẫn vững vàng. Nó cung cấp một động lực mạnh mẽ hướng tới số hóa ngành công nghiệp của chúng tôi, và tôi vui mừng báo cáo, một trong số đó là tiến bộ đáng kể và sự thèm ăn từ các phòng ban để thông qua BIM trong các hoạt động mua sắm tiêu chuẩn và các hoạt động. Chúng tôi đang theo sát với kế hoạch của chúng tôi để có được sản phẩm BIM cấp 2 đã sẵn sàng, sẽ đặt các phòng ban hoàn hảo để tăng cường triển khai BIM qua các dự án và làm cho nó hoạt động như thường lệ.

Với khoảng 2,9 triệu người làm việc trong ngành của chúng tôi, thách thức lớn nhất không phải là trong các cơ quan chính phủ, nhưng nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực và năng lực trong chuỗi cung ứng. Cách tiếp cận toàn bộ ngành của chúng tôi đối với BIM đang làm cho các tổ chức thách thức các ý tưởng ban đầu và khuyến khích các kỹ thuật và động lực để chuẩn hóa cách thức làm việc, trong đó hình học và dữ liệu 3D được lưu trữ trong suốt vòng đời của tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Chìa khóa của việc này là tạo ra mức trưởng thành BIM cấp 2 của Nhóm Tác vụ BIM, cùng với BSI, đã phát triển một số tiêu chuẩn, tài liệu và hướng dẫn để giải thích rõ ràng cách áp dụng BIM. Đây là thách thức lớn cho chuỗi cung ứng: kiểm soát tốt hơn và định nghĩa của cả việc phân phối dữ liệu và phân loại dữ liệu. Chương trình BIM cấp 2 là một chiến lược cho phép Vương quốc Anh phát triển cả hai quy trình này và mở các định nghĩa dữ liệu. Tạo ra một lực lượng lao động có năng lực thông báo sẽ làm cho Vương quốc Anh trở thành nhà lãnh đạo được công nhận trong tầm nhìn, chính sách, năng lực và kết quả của Digital Construction World Wide.

Tạo và quản lý bộ dữ liệu số cho giao dịch và truy vấn chắc chắn là một bước thay đổi cho ngành. Trong chuỗi cung ứng, chúng ta thấy những người chấp nhận sớm cung cấp các mức độ hiệu quả, giảm chi phí, giao hàng nhanh hơn và cuối cùng là cung cấp các tòa nhà và cơ sở hạ tầng “đúng lần đầu tiên” và các dịch vụ phù hợp với các ngành đã chuyển đổi sang tự động hóa quá trình làm việc và quá trình số . Các cộng đồng như các nhóm làm việc của BIM4 đang giúp trình bày rõ ràng trường hợp kinh doanh của BIM và giúp làm rõ những gì cần làm trong cộng đồng liên quan của họ để BIM xảy ra ở mức 2. Thực tế là họ có thể xây dựng trong phiên bản beta kỹ thuật số và gỡ lỗi trước khi thực hiện hoàn hảo trên trang web làm cho nó tất cả các giá trị.

Chiến lược Công nghiệp – Xây dựng 2025 – đưa ra một cái nhìn về “một ngành công nghiệp hiệu quả và công nghệ tiên tiến”. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị cho một ngành chuyển đổi từ analog sang kỹ thuật số cho kích thước của giải thưởng. Các nhà kinh tế ước tính rằng thị trường Anh về các dịch vụ liên quan đến BIM sẽ là 30 tỉ bảng Anh hàng năm vào năm 2020. Trong bối cảnh toàn cầu, các công ty có trụ sở tại Anh đã xuất khẩu 7 tỉ bảng Anh cho các dịch vụ kiến ​​trúc và kỹ thuật. Theo đuổi vị trí lãnh đạo toàn cầu trong việc phát triển các năng lực của BIM sẽ cung cấp tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu tốt hơn và cho phép ngành của chúng tôi cung cấp chất lượng cao hơn và môi trường xây dựng bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.

COMMENTS