Tác động liên tục của cuộc cách mạng BIM đối với các doanh nghiệp

Tác động liên tục của cuộc cách mạng BIM đối với các doanh nghiệp

Công ty của bạn có thích ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng và những thách thức mà cuộc cách mạng BIM mang lại?

Get BIM Ready
Có cần công nghệ BIM
Why BIM

Việc áp dụng BIM và cuộc cách mạng BIM tiếp theo tiếp tục có tác động lớn tới mọi yếu tố của ngành xây dựng – thay đổi luồng công việc và mối quan hệ kinh doanh, cơ cấu lại cách các tổ chức tương tác và cách luồng dữ liệu giữa các công ty. Dòng dữ liệu nhanh sẽ tăng tốc độ phân phối cho các dự án và việc sử dụng một hệ thống đơn lẻ có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí và thời gian khi truyền dữ liệu, chuyển đổi và giảm dữ liệu tiềm năng.

Trong tương lai, thông tin thu thập được trong quá trình BIM có thể được sử dụng trong các trường hợp pháp lý. Dữ liệu khảo sát thô và thiết kế đã hoàn thành trong một dự án trước khi nó được đưa vào trong quy trình và mô hình BIM đầy đủ có thể được sử dụng như là một tiêu chuẩn pháp lý để chứng minh các yêu cầu của dự án. Sự rõ ràng về nguồn gốc và sự thay đổi của dữ liệu dự án có thể làm đơn giản hóa việc giải quyết tranh chấp trong tương lai. Có tất cả dữ liệu trong một mô hình dự án hoàn toàn có thể nhìn thấy sẽ cho phép tất cả các bên kiểm tra dữ liệu và đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng và đặc tả.

Một khi dữ liệu được kết hợp vào một mô hình thông tin xây dựng đầy đủ khả năng tương tác, nó được cho là chính xác và bất kỳ lỗi nào với dữ liệu khảo sát, mặc dù có khả năng dễ dàng xác định, sẽ đột nhiên trở nên đắt tiền hơn để sửa. Do đó, sự thúc đẩy lớn hơn sẽ được đặt lên các kiểm tra và hệ thống của QA / QC của mỗi tổ chức do tính liên tục của việc truyền dữ liệu kỹ thuật số.

Các công ty khảo sát vẫn đang tìm kiếm để mở rộng ra thị trường BIM nên đảm bảo rằng các hệ thống kiểm soát chất lượng của họ được hoàn thiện và kiểm tra đầy đủ trước khi bắt tay vào một dự án lớn. Một quy trình làm việc được xác định rõ ràng thông qua một kế hoạch thực hiện BIM cần phải được thống nhất và người quản lý BIM sẽ được đưa ra khi bắt đầu để đảm bảo các quy trình đúng đắn đã được áp dụng.

Nhiều công ty nhỏ đã nhanh chóng thích nghi với nhu cầu thay đổi của khách hàng trong thị trường xây dựng, cho phép tiếp tục cuộc cách mạng BIM. Trong một cuộc hội nghị gần đây của BIM, phần lớn các thực tiễn kiến ​​trúc đã chuyển sang thiết kế và phân phối BIM đều là các công ty nhỏ hơn có khả năng đào tạo lại và nâng cấp hệ thống của họ ít đau đớn hơn các tổ chức lớn hơn với nhiều nhân viên hơn để đào tạo lại và cấp phép mua.

COMMENTS