CSI ETABS 2016 v16.1.0 build 1606

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, ETABS, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Bim Handbook A Guide to Building information Modeling
New Scientist 17 June 2017
FinalCAD Chủ đầu tư

Phần mềm ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. Đây là hệ chương trình phân tích và thiết kế kết cấu chuyên dụng trên máy tính cho các công trình dân dụng ETABS được phát triển bởi CSI (Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA)
Phần mềm ETABS được sử dụng để phân tích kết cấu các công trình xây dựng dân dụng, đặc biệt là nhà cao tầng, nhằm mục đích tìm ra được nội lực (dùng để thiết kế cốt thép), phản lực (dùng để thiết kế móng), và các giá trị về chuyển vị (dùng để kiểm tra kết cấu ở trạng thái giới hạn về điều kiện sử dụng).

CSI ETABS 2016 v16.1.0 build 1606

CSI ETABS 2016 v16.1.0 build 1606

ETABS được cấu trúc hướng đối tượng để người sử dụng có thể nhanh chóng thiết lập các mô hình kết cấu nhà cửa. Chương trình có khả năng phân tích động đất theo các tiêu chuẩn kháng chấn hiện đại.

Ngày 7 tháng 4 năm 2017, hãng CSI đã phát hành phiên bản ETABS 2016 16.1.0
https://www.csiamerica.com/products/etabs/releases

Trong phiên bản này, một số điểm nâng cấp rất đáng chú ý với kỹ sư Việt Nam như sau:
Bổ sung phần tải trọng (Loading):
Automated seismic load and response spectrum functions added for Vietnamese Standard TCVN 9386:2012 code.
Auto Wind load added for Vietnamese Standard TCVN 2737:1995 code.

Phần mô hình (Modeling):
Library of concrete and rebar material properties for Vietnam incorporated.

Download CSI ETABS 2016 v16.1.0 build 1606
Để xem nội dung, vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký
CSI.ETABS.2016.v16.1.0.1606.x64
x64: http://installs.csiamerica.com/software/ETABS/2016/ETABS2016v1610Setup64.exe
CSI.ETABS.2016.v16.1.0.1606.x86
x32: http://installs.csiamerica.com/software/ETABS/2016/ETABS2016v1610Setup32.exe
Để xem nội dung, vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm SAFE, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Phần mềm CSI

GstarCAD
PROKON® Structural Analysis and Design là bộ phần mềm hơn 40 modun bao gồm phân tích, thiết kế và triển khai chi tiết.
Architecture Engineering Construction Collection IC
Bản quyền phần mềm PIPENET
PIPENET thiết kế phòng cháy
Bộ phần mềm GeoStudio
Phần mềm Geo Slope

COMMENTS