Công trình áp dụng phần mềm GEO5

Công trình áp dụng phần mềm GEO5

Bộ chương trình GEO 5 được phát triển từ những năm 1990. Ngày nay, các sản phẩm này đã có mặt ở 20 quốc gia với trên 1500 khách hàng trên thế giới với 9 phiên bản ngôn ngữ.

The Economist 17 June 2017
New Scientist 13 May 2017
Bim Handbook A Guide to Building information Modeling

Giới thiệu một số công trình nổi tiếng đã được áp dụng phần mềm GEO5 để thiết kế
Bộ chương trình GEO 5 được phát triển từ những năm 1990. Ngày nay, các sản phẩm này đã có mặt ở 20 quốc gia với trên 1500 khách hàng trên thế giới với 9 phiên bản ngôn ngữ. Đã có rất nhiều công trình nổi tiếng sử dụng bộ chương trình GEO 5, để tính toán, như: Toà nhà High-rise building ở Thành phố Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ, Metro ở Prague – Cộng hoà Séc, đập nước Tesare ở tỉnh Tesare- Slovakia, Cọc khoan nhồi ở Brasilia-Brazil

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau, mặc dù chúng tính toán một dạng kết cấu xác định.

GEO5 được thiết kế để giải quyết hầu hết các bài toán địa kỹ thuật, từ những vấn đề cơ bản (kiểm tra móng, tường và ổn định mái dốc), đến những vấn đề cao cấp, đặc thù (phân tích đường hầm, phá hoại công trình do đường hầm, ổn định mái đá). Mỗi chương trình GEO5 giải quyết dạng kết cấu nhất định, do vậy khách hàng có thể chỉ lựa chọn những công cụ họ cần.

Các phương pháp địa kỹ thuật trong GEO5 được sử dụng trên khắp thế giới. GEO5 có một hệ thống riêng cập nhật nhiều tiêu chuẩn và các hệ số bộ phận, được phân chia từ giai đoạn nhập số liệu đầu vào kết cấu. GEO5 chứa sẵn một thư viện tiêu chuẩn, tuy vậy người dùng vẫn có thể tạo những cài đặt riêng.

GEO5 bao gồm nhiều chương trình độc lập với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và không đòi hỏi bất kỳ một sự hướng dẫn đặc biệt.

COMMENTS