Đặc điểm phần mềm GEO5

Bộ chương trình GEO 5 được phát triển từ những năm 1990. Ngày nay, các sản phẩm này đã có mặt ở 20 quốc gia với trên 1500 khách hàng trên thế giới với 9 phiên bản ngôn ngữ.

Tự học STAAD Pro
New Scientist 27 May 2017
The Economist 17 June 2017

Cơ sở lý thuyết
Cơ sở lý thuyết của Bộ chương trình GEO5 đó là chúng được lập trình dựa trên các tiêu chuẩn và các thông lệ quốc tế như: Eurocodes, tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Úc, Ấn Độ… Chúng dựa trên các lý thuyết nổi tiếng và phổ biến như lý thuyết cơ học đất của Bousinesque, Coulomb, Mazindrani, Muller-Breskau, Caqouot, Absi, Rankin, Kérisel, Sokolovski… lý thuyết động đất như: Mononobe-Okabe, Arrango, Bishop, Petterson

Bộ GEO5 chứa đựng một phạm vi rộng của các chương trình mạnh dựa trên nhiều phương pháp phân tích phong phú. Các phương pháp này đã được số hóa theo phương pháp phần tử hữu hạn (FEM).

GEO5

GEO5

Đặc điểm của GEO5
Bộ chương trình GEO5 được thiết kế để giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật đa dạng, các bài toán tương tác giữa kết cấu và nền đất. Bộ chương trình bao gồm nhiều môđun riêng biệt, dễ sử dụng với một dao diện thống nhất và thân thiện với người sử dụng. Các chương trình chứa trong Bộ GEO5 chạy trong môi trường Windows. Dữ liệu được nhập vào theo cửa sổ đầu vào hoặc bằng cách sử dụng các kích thước động đặt ngay trên màn hình. Khi người sử dụng điều chỉnh các kích thước của một kết cấu, ta chỉ cần kích vào kích thước đó để thay đổi giá trị. Chế độ đầu vào hoặc chế độ phân tích được chọn bằng cách nhấn các nút thích hợp nằm bên phía tay phải của màn hình. Mỗi chương trình dùng để phân tích một công tác địa kỹ thuật khác nhau,
tuy nhiên tất cả các môđun được kết nối với nhau để tạo thành một hệ thống tích hợp.

Hơn nữa, GEO 5 cho phép người sử dụng có thể dễ dàng tạo ra giao diện đồ hoạ và kết quả đầu ra dưới dạng văn bản.Nó được tạo ra theo một thư mục cây, mà cho phép lồng vào các hình ảnh của đầu ra. Trong cả chế độ nhập liệu cũng như phân tích, người sử dụng có thể thêm một hay nhiều hình ảnh vào trong danh sách ảnh. Hình ảnh có thể được chỉnh sửa, mở rộng và tô màu. Các hình ảnh tự động được nhập vào trong thông báo phân tích kết cấu và được cập nhật, nếu có sự thay đổi của dữ liệu đầu vào.

Bộ chương trình GEO5 là sản phẩm của công ty Fine – một công ty phát triển và ứng dụng các chương trình phần mềm địa kỹ thuật và kết cấu của cộng hòa Séc. Sự phát triển của các môđun là sự hợp tác giữa các trường đại học công nghệ của Czech, Slovakia và các chuyên gia xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, GEO5,
xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS