Kết cấu công trình thủy lợi thủy lợi thủy điện

SAP2000 Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy lợi thủy điện.

Hơn 30 năm qua kể từ khi ra đời, chương trình phân tích kết cấu SAP đã liên tục phát triển, hoàn thiện và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực cơ học kết cấu và kết cấu công trình.

Bim Handbook A Guide to Building information Modeling
Mastering Autodesk Revit 2018
Download ebook Tall Building Structures Analysis and Design

Toàn bộ nội dung cuốn sánh “SAP2000 Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện” bao gồm 17 chương chia thành hai phần.
– Phần 1 – Từ chương 1 đến chương 9 gồm các bài toán cơ bản
– Phần 2 – Từ chương 10 đến chương 17 gồm các bài toán chuyên ngành

Kết cấu công trình thủy lợi thủy lợi thủy điện

Kết cấu công trình thủy lợi thủy lợi thủy điện

Chương 1 giới thiệu khái quát về phần mềm phân tích kết cấu SAP2000 và khả năng nổi trội của phần mềm trong tính toán kết cấu công trình thủy. Chương 2 bao gồm các bài toán hệ thanh phẳng và không gian có xét đến độ cứng của vùng nút và liên kết nửa cứng.
Chương 3, 4 và 5 giới thiệu các bài toán phẳng, bài toán tấm, vỏ không gian và bài toán khối.
Chương 6 giới thiệu phân tích kết cấu có xét tới hiệu ứng P-Delta.
Chương 7 tính toán ổn định của cấu kiện chịu nén.
Chương 8 tính toán kết cấu chịu tải trọng động.
Chương 9 giới thiệu tính toán kết cấu chịu tác dụng của tải trọng động đất theo phương pháp phổ phản ứng và phương pháp phân tích lịch sử thời gian. Chương 10 giới thiệu các bài toán tính toán kết cấu đập bê tông trọng lực chịu tác dụng của tải trọng tĩnh và động.
Chương 11 giới thiệu các bài toán tính toán kết cấu cống ngầm theo các sơ đồ tính toán khác nhau.
Chương 12 tính toán kết cấu tháp van cống ngầm.
Chương 13 tính toán kết cấu tường chắn đất kiểu tường sườn trên nền đàn hồi và trên nền cọc.
Chương 14 tính toán kết cấu cầu máng vỏ mỏng mặt cắt ngang hình thang và hình nửa tròn theo bài toán không gian.
Chương 15 tính toán kết cấu dốc nước và máng phun. Chương 16 tính toán kết cấu đường hầm thủy công không áp và đường hầm có áp.
Chương 17 giới thiệu bài toán tính toán kết cấu cửa van hình cung trong công trình thủy lợi thủy điện.

Download SAP2000 Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy lợi thủy điện
Để xem nội dung, vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm, SAP2000 xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS