Tag: BIM

1 2 3 4 3 / 11 POSTS
Có cần công nghệ BIM

Có cần công nghệ BIM

Thuật ngữ Building Information Modeling (BIM), như được định nghĩa bởi...
Why BIM

Why BIM

Xây dựng mô hình thông tin xây dựng (BIM) là một trong những khái niệm...
Tại sao chúng ta lại phải bận tâm với BIM trước BIM?

Tại sao chúng ta lại phải bận tâm với BIM trước BIM?

Chuyển từ thế giới 2D sang 3D có thể giúp đánh bại những cái bẫy kém h...
1 2 3 4 3 / 11 POSTS