Tag: FB-PIER

FB-MultiPier là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến có khả năng phân tích đồng thời nhiều trụ cầu nối với nhau qua các nhịp cầu. ...
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm FB-PIER trong tính toán móng cọc. ...
Phần mềm FB-PIER được nghiên cứu bởi Viện nghiên cứu phần mềm thiết kế cầu (Bridge Software Institute) - Trường Đại Học Florida của Mỹ, đây là một chư ...
3 / 3 POSTS