Designing Analysis Documenting of RCC Bridge Robot Structural Analysis Professional 2020

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 là một công cụ toàn diện và nhanh chóng để tính toán và phân tích các cấu trúc xây dựng và kỹ thuật. Nó cho phép phân tích toàn diện bất kỳ cấu trúc nào theo các tiêu chuẩn áp dụng

3D EXCAVATION AND PILED-RAFT FOUNDATION
revit 2020 essential training for architecture metric
Corbel Design & Drawing in Prota Details 2019

Tính năng chính Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020

Tích hợp với cấu trúc Autodesk Revit
Hợp tác song phương giữa Autodesk Revit Architecture và Autodesk Robot Architectural Analysis Professional cho phép gửi dữ liệu về cấu trúc được thiết kế, như mô hình phân tích của đối tượng, các thuộc tính vật liệu được chọn trong chương trình Autodesk Revit, tải các kết hợp, hỗ trợ và mặt cắt ngang của các yếu tố. Mô hình có thể được chuyển qua giữa các ứng dụng có tính đến bất kỳ thay đổi nào được thực hiện từ cả hai chương trình.
Tiêu chuẩn thiết kế từ khắp nơi trên thế giới
Người dùng có hơn 60 cơ sở dữ liệu với hồ sơ xây dựng và vật liệu cũng như hơn 70 tiêu chuẩn thiết kế từ khắp nơi trên thế giới. Nó có thể sử dụng trong một đơn vị đo lường, số liệu hoặc đơn vị đo lường, hình dạng hồ sơ và ngôn ngữ và các tiêu chuẩn xây dựng được tích hợp theo yêu cầu của một quốc gia cụ thể. Nhờ vậy, nhà thiết kế có thể thực hiện các dự án cho các nhà thầu từ hầu hết các nơi trên thế giới.

Kích thước kết cấu thép
Kích thước của kết cấu thép (bao gồm, trong số những người khác, theo tiêu chuẩn Ba Lan và Eurocodes). Khả năng xác định các tham số tính toán, nhóm các yếu tố và phân tích tối ưu hóa. Truy cập vào kết quả 007 Tiêu chuẩn thép mới về kích thước thép chi tiết (bao gồm thông tin về số lượng mẫu trong tiêu chuẩn đã tính toán một giá trị nhất định) cho phép kiểm soát chi tiết của nhà thiết kế ở mỗi giai đoạn phân tích.
Kích thước bê tông cốt thép và tạo bản vẽ cốt thép

Chương trình cho phép đo kích thước các phần tử bê tông cốt thép (bao gồm, trong số các phần tử khác, theo tiêu chuẩn Ba Lan và Eurocodes). Tính toán cốt thép có thể cho các yếu tố như dầm, cột, móng và móng móng, tường dầm, tường, tấm và vỏ. Chương trình cung cấp các cơ hội tuyệt vời để sửa đổi và điều chỉnh cốt thép, cũng như để tạo ra các bản vẽ của cốt thép cần thiết.

Tích hợp với chi tiết cấu trúc AutoCAD
Phân tích cấu trúc robot Autodesk Người dùng chuyên nghiệp có thể sử dụng cơ chế tự động chuyển kết quả thu được trong quá trình phân tích xây dựng sang gói Chi tiết cấu trúc AutoCAD. Hình dạng và cấu hình của các yếu tố thép, các thông số của các kết nối được phân tích cũng như thông tin về cốt thép cần thiết của kết cấu bê tông cốt thép có thể được báo cáo. Thông tin thu được theo cách này cho phép chuẩn bị nhanh chóng tài liệu hội thảo cho các công trình bằng thép và bê tông cốt thép.

Tích hợp với Autodesk Advance Steel
Autodesk Robot Architectural Analysis cho phép bạn làm việc với Autodesk Advance Steel . Để tối ưu hóa kết cấu thép theo tiêu chuẩn áp dụng, trước khi gửi tài liệu tới xưởng, mô hình có thể được trao đổi giữa Autodesk Advance Steel và Autodesk Robot Architectural Analysis để xác minh và tối ưu hóa kết cấu thép.

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo