Download Autodesk 3DS MAX 2021

3D modeling and rendering software for design visualization, games, and animation

Khắc phục sự cố máy tính nhanh nhất
Phần mềm quét lỗ hổng bảo mật
Phần mềm Nearby Share
Phần mềm Autodesk 3ds max 2021

Phần mềm Autodesk 3ds max 2021

Autodesk 3ds Max, trước đây là 3D Studio và 3D Studio Max, là một chương trình phần mềm đồ họa máy tính 3D chuyên nghiệp để tạo hoạt hình 3D, mô hình, trò chơi và hình ảnh. Phần mềm được phát triển và sản xuất bởi Autodesk Media and Entertainment. Phần mềm có khả năng mô hình hóa và kiến trúc plugin linh hoạt nhưng phải được sử dụng trên nền tảng Microsoft Windows. Phần mềm thường được sử dụng bởi các nhà phát triển trò chơi video, nhiều studio thương mại truyền hình và các studio trực quan kiến trúc. Phần mềm cũng được sử dụng cho các hiệu ứng phim và tiền trực quan hóa phim. Đối với các công cụ mô hình hóa và hoạt hình của nó, phiên bản mới nhất của 3ds Max cũng có các trình tạo bóng (như che khuất xung quanh và tán xạ dưới bề mặt), mô phỏng động, hệ thống hạt, phóng xạ, tạo và hiển thị bản đồ bình thường, chiếu sáng toàn cầu, người dùng có thể tùy chỉnh giao diện, biểu tượng mới và ngôn ngữ kịch bản lệnh riêng.

Download Autodesk 3DS MAX 2021

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_001_004.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_002_004.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_003_004.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_004_004.sfx.exe

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo