Graitec Advance Steel

GRAITEC, là nhà phát triển phần mềm BIM, Chế tạo và Thiết kế quốc tế cho AEC, và Đối tác Bạch kim của Autodesk® tại Hoa Kỳ và khắp Châu Âu.

Phần mềm Graitec
Modeling Stairs Advance Steel
Kết nối Advance Steel 2017 và Revit 2017
Phần mềm Advance Steel

Phần mềm Advance Steel

Phần mềm triển khai bản vẽ chi tiết chế tạo kết cấu thép

Phần mềm Advance Steel là công cụ phần mềm trong môi trường mô hình hóa 3D, sau đó chuyển thành hệ thống quản lý bản vẽ.

Mô hình 3D bao gồm các đối tượng kết cấu thông minh như Dầm, Tấm, Bu lông và Mối hàn, chúng được kết hợp với nhau bằng cách sử dụng các công cụ Kết nối Tham số có thể được truyền trong mô hình thông qua các công cụ sao chép kết nối, sau đó mô hình trở thành trung tâm để tạo ra Sắp xếp tổng thể, lắp ráp tại xưởng sản xuất và bản vẽ các cấu kiện để cho chế tạo.

Những công cụ trong phần mềm Advance Steel được mở rộng sang chế tạo tấm với khả năng tạo ra các chi tiết tấm gấp phức tạp cho các bản vẽ phát triển mẫu phẳng để sử dụng trong nhà máy gia công. Các công cụ để tạo khung thép từ các macro thông minh cho phép điều chỉnh kích thước khung tổng thể, lựa chọn cấu hình mặt cắt, điều này kết hợp với các công cụ của kết nối Tham số cho các loại liên kết tiêu chuẩn, với khả năng tạo các chi tiết kết nối tùy chỉnh cho các tình huống giả định.

Hệ thống dữ liệu thư viện

Hệ thống chính sử dụng thư viện hồ sơ, cụ thể cho các tiêu chuẩn quốc gia nhập vào, đây là thiết lập điển hình thông qua cài đặt ngôn ngữ, tiếng Anh có một số loại được liệt kê, chúng đề cập đến tiêu chuẩn Hoa Kỳ, Úc, Anh và quốc tế. Những điều này cho phép các tùy chọn cho mỗi lần xác minh đã cài đặt.

Graitec Powerpack for Advance Steel

Graitec cung cấp modun PowerPack của riêng hãng cho Advance Steel, có một số thư viện phần bổ sung và macro kết nối, mở rộng khả năng của Advance Steel vào các thiết kế chuyên môn như Cầu thang và Lan can với các công cụ chuyên dụng cho các hoạt động này, cung cấp Ball post, Key Clamp, các loại kính chèn , Wall Rail cùng với các công cụ tạo Khung thép thông qua macro Structural Designer. Autodesk Advance Steel có thể được mua trên cơ sở đăng ký như một sản phẩm độc lập hoặc như một phần của Tập thể Kiến trúc, Kỹ thuật & Xây dựng tùy thuộc vào nhu cầu quy trình làm việc của bạn.

COMMENTS

Contact Me on Zalo