Hướng dẫn thiết kế sàn bê tông cốt thép bằng phần mềm SAFE

Hiện nay, phần mềm SAFE chia làm 2 phiên bản Standard và Post-tensioning (P/T). Cả 2 phiên bản phần mềm SAFE đều có những đặc điểm chung ngoại trừ phần mềm SAFE (P/T) có tính năng tính sàn căng sau (post-tension).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAFE
Design of Full building
Phần mềm SAFE

Phần mềm SAFE là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, ngoài ra phần mềm SAFE còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè.
Phần mềm SAFE là nền tảng cho các công cụ thiết kế sàn bê tông và hệ thống sàn nền (foundation systems). Từ khung bố trí tất cả các cách thức thông qua các bản vẽ chi tiết cho sản xuất, phần mềm Safe tích hợp mọi khía cạnh của quá trình thiết kế kỹ thuật trong một môi trường dễ dàng và trực quan. Phần mềm Safe cung cấp các lợi ích cho các kỹ sư thực sự độc đáo với sự kết hợp của sức mạnh, khả năng toàn diện, và dễ dàng trong quá trình sử dụng.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CSI SAFE thiết kế sàn bê tông cốt thép.

Tính nội lực cho sàn BTCT. Tiết diện cột 30×30 cm, tiết diện dầm 25×40 cm, sàn 10 cm. Bê tông B20, E = 2.7×107 kN/m2, gamma = 25kN/m3, v = 0.2. Tĩnh tải phân bố đều trên sàn 1.5 kN/m2, hoạt tải phân bố đều trên sàn 2.4 kN/m2. Cột cao 3.2 m. Tải truyền lên dầm 5 kN/m.

Tải về tài liệu

Click to Download hướng dẫn thiết kế sàn bê tông cốt thép sử dụng phần mềm CSI SAFE
password: banquyensoftware.com

Hiện nay, phần mềm SAFE chia làm 2 phiên bản Standard và Post-tensioning (P/T). Cả 2 phiên bản phần mềm SAFE đều có những đặc điểm chung ngoại trừ phần mềm SAFE (P/T) có tính năng tính sàn căng sau (post-tension).

Để so sánh các tính năng trong từng phiên bản, các bản truy cập vào trang chủ của hãng để biết rõ thêm chi tiết:
https://www.csiamerica.com/products/safe/compare-levels

COMMENTS

Contact Me on Zalo