Mastering Autodesk Revit 2018

Revit 2018 được tối ưu hóa để trở thành một phần cực kỳ quan trọng trong công nghệ BIM, phục vụ các nguyên tắc thiết kế kiến trúc, kết cấu và cơ điện nước và các ngành kinh doanh vật liệu cơ điện nước, bê tông, cốt thép.

Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications
A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018
Bim Handbook A Guide to Building information Modeling

The best-selling Revit guide, now more complete than ever with all-new coverage on the 2018 release
Mastering Autodesk Revit 2018 for Architecture is packed with focused discussions, detailed exercises, and real-world examples to help you get up to speed quickly on the latest version of Autodesk Revit for Architecture. Organized according to how you learn and implement the software, this book provides expert guidance for all skill levels. Hands-on tutorials allow you to dive right in and start accomplishing vital tasks, while compelling examples illustrate how Revit for Architecture is used in every project. The companion website features before-and-after tutorial files, additional advanced content, and an hour of video on crucial techniques to help you quickly master this powerful software. From basic interface topics to advanced visualization techniques and documentation, this invaluable guide is your ideal companion through the Revit Architecture workflow.

Whether you’re preparing for Autodesk certification exams or just want to become more productive with the architectural design software, practical exercises and expert instruction will get you where you need to be.

Mastering Autodesk Revit 2018

Mastering Autodesk Revit 2018

Download Mastering Autodesk Revit 2018

Click to download Mastering Autodesk Revit 2018

Understand key BIM and Revit concepts and master the Revit interface
Delve into templates, work-sharing, and managing Revit projects
Master modeling and massing, the Family Editor, and visualization techniques
Explore documentation, including annotation, detailing, and complex structures
BIM software has become a mandatory asset in today’s architecture field; automated documentation updates reduce errors while saving time and money, and Autodesk’s Revit is the industry leader in the BIM software space.

Lance Kirby is a Customer Success Manager and Business Consultant Lead-AEC with Autodesk. He joined Revit Technologies in 2000, where he helped develop Revit. Lance has trained and mentored thousands of architects and engineers in the use of BIM. Eddy Krygiel is an Autodesk Authorized Author, registered architect, and Principal Business Consultant with Autodesk Consulting. He implements BIM on large scale projects working to adapt new BIM Users and helping to drive BIM adoption. Marcus Kim is a Business Consultant for Autodesk Consulting, where he provides enterprise-level BIM consulting and training. He has served as BIM Manager at the Chicago office of Skidmore Owings and Merrill as well as in lead roles at other AEC firms for competitions, design visualization, and design and technical architecture.

Hướng dẫn Revit bán chạy nhất hiện nay hoàn thiện hơn bao giờ hết với phạm vi phủ sóng hoàn toàn mới vào bản phát hành năm 2018
Thử nghiệm Autodesk Revit 2018 cho Kiến trúc được kết hợp với các cuộc thảo luận tập trung, các bài tập chi tiết và các ví dụ thực tế để giúp bạn đạt được tốc độ nhanh chóng trên phiên bản mới nhất của Autodesk Revit for Architecture. Được tổ chức theo cách bạn học và thực hiện phần mềm, cuốn sách này cung cấp hướng dẫn chuyên môn cho tất cả các cấp độ kỹ năng. Hands-on hướng dẫn cho phép bạn lặn ngay và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quan trọng, trong khi ví dụ thuyết phục minh hoạ Revit cho kiến ​​trúc được sử dụng trong mỗi dự án. Trang web đồng hành bao gồm các tệp hướng dẫn trước và sau, nội dung nâng cao bổ sung và một giờ video về các kỹ thuật quan trọng để giúp bạn nhanh chóng nắm bắt phần mềm mạnh mẽ này. Từ các chủ đề giao diện cơ bản đến các kỹ thuật và tài liệu minh họa tiên tiến, hướng dẫn vô giá này là bạn đồng hành lý tưởng của bạn thông qua quy trình làm việc Revit Architecture.

Cho dù bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Autodesk hay chỉ muốn làm việc hiệu quả hơn với phần mềm thiết kế kiến ​​trúc, các bài tập thực hành và hướng dẫn chuyên môn sẽ giúp bạn có được ở đâu.

Hiểu được các khái niệm chính BIM và Revit và làm chủ giao diện Revit
Khám phá các mẫu, chia sẻ công việc, và quản lý dự án Revit
Mô hình hóa và massing bậc thầy, Trình soạn thảo Gia đình và kỹ thuật hiển thị
Khám phá tài liệu, bao gồm chú thích, chi tiết, và cấu trúc phức tạp
Phần mềm BIM đã trở thành tài sản bắt buộc trong lĩnh vực kiến ​​trúc ngày nay; Cập nhật tài liệu tự động làm giảm sai sót trong khi tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và Revit của Autodesk là nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong không gian phần mềm BIM.

Older Post

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo