Minitab trong thống kê môi trường

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST.

Minitab 18
Minitab or Excel
Minitab 17
Minitab

Minitab

Trong công tác thống kê, người dùng có thể sử dụng Excel như một công cụ phổ thông. Tuy nhiên, ở một số bài toán, việc sử dụng Excel không đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt và chuyên sâu, đòi hỏi người dùng phải có những công cụ mạnh hơn để xử lý số liệu. Ngoài ra, để sử dụng được Excel, yêu cầu người dùng phải rất thành thạo về kỹ năng và hiểu biết sâu về các hàm trong Excel, trong mộ vài trường hợp Excel không đủ tính năng để giải quyết các vấn đề.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm dành cho thống kế, nhưng có nhiều yêu cầu trong bài toán mà các phần mềm phổ thông không thực hiện được. Ngoài ra, các nhập số liệu và giao diện người dùng gây khó khăn trong bước nhập số liệu đầu vào và đánh giá kết quả đầu ra.

Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, phần mềm Minitab, được người dùng đánh giá là giải pháp tốt nhất hiện nay cho công tác thông kê và xử lý số liệu, các bạn có thể tham khảo ứng dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường ở tài liệu dưới đây:

http://cenres.ctu.edu.vn/Doc/semina/2013/10/SEMINAR12013.pdf


Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST.

Phiên bản mới nhất hiện nay Minitab 18
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/whats-new/

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, Minitab, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo