Phần mềm Minitab công cụ thống kê kiểm soát và cải tiến chất lượng

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng.

Minitab phân tích thống kê
Phần mềm Minitab bản quyền
Sử dụng phần mềm Minitab trong thống kê môi trường

Áp dụng các công cụ thống kê giúp doanh nghiệp nhận biết, xác định sự biến động về chất lượng của sản phẩm, chất lượng của quá trình trong hệ thống, qua đó giúp doanh nghiệp xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm cải tiến chất lương sản phẩm/ quá trình. Áp dụng hiệu quả các công cụ thống kê trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích đáng kể trong việc giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm.

 

Ứng dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát quá trình bao gồm:
+ Phiếu kiểm tra (Checksheet)
+ Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
+ Biểu đồ phân tán (Scatter diagrams)
+ Lưu trình (Flow chart)
+ Sơ đồ nhân quả (Cause and effect diagrams)
+ Biểu đồ phân bố (Histograms)

Sử dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu
Biểu đồ kiểm soát (Control charts)
+ Các biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu liên tục
+ Các biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu rời rạc

Sử dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu

Với phần mềm Minitab, doanh nghiệp hiểu và áp dụng được công cụ thống kê cơ bản để giải quyết các vấn đề về chất lượng; Biết cách lựa chọn và áp dụng vào thực tế quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp để kiểm soát chất lượng sản phẩm/ quá trình; Biết cách ứng dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu. Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp bằng cách sử dụng các công cụ thống kê đáp ứng các yêu cầu khách hàng.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, Minitab, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo