Plaxis 3D tính năng mới

Plaxis 3D 2016 là bộ phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật thường gặp trong thực tế.

Các mô hình toán của Plaxis
Công trình đắp trên nền đất yếu
Thi công hố đào sâu Mô hình Plaxis 3D

Giới thiệu PLAXIS 3D 2016 (Introducing PLAXIS 3D 2016)

Hãng Plaxis (Hà Lan) đã thông báo một số cải tiến lớn và tính năng mới trong PLAXIS 3D 2016 phát hành sắp tới. Trên trang chủ của hãng có đưa ra một số tính năng mới mà sẽ làm giảm thời gian mô hình cần thiết cho mô hình cơ đá và các ứng dụng đường hầm.

We are excited to announce some major improvements and new functionality in the upcoming PLAXIS 3D 2016 release. In the next weeks we will reveal some of the brand new features that will reduce the modelling time needed for rock mechanics and tunnelling applications.

Dưới đây là một số tính năng mới (Here are some of the new features):
+ Polar array tool
+ Improved import of CAD data
+ Rockbolts in the Tunnel Designer
+ Define excavation sequence in the Tunnel Designer
+ And much more….

Preview #1 Polar array tool
With the Polar array tool feature you can effortlessly copy objects in circular patterns. Useful to create circular shafts, and forepoling.

Với công cụ Polar array bạn có thể dễ dàng sao chép các đối tượng trong mô hình vòng tròn. Tính năng này hữu ích để tạo trục tròn, và forepoling.

Video dưới đây giới thiệu và hướng dẫn về tính năng Polar array trong Plaxis 3D 2016

Preview #2 Improved Import of CAD data
In PLAXIS 3D 2016 the CAD import functionality has been improved, supporting *.DXF, *.STEP and *.brep formats. NURBS surfaces, solids, splines can now be imported easily. Native Autocad solids can be imported without the need of discretizing them into triangulated objects first. This does not only save you time in Autocad, it has benefits for PLAXIS as well. Because of the absence of triangulation, the PLAXIS 3D mesher can more easily create better meshes with less elements for both simple and complex projects, by using the mathematical representations of the imported objects.

Cải thiện tính năng nhập dữ liệu đầu vào từ file CAD. Trong Plaxis 3D 2016, chức năng nhập dữ liệu từ các file CAD có hỗ trợ thêm các đinh dạng bao gồm *.DXF, *.STEP và *.brep

Video dưới đây giới thiệu và hướng dẫn về tính năng nhập dữ liệu từ CAD trong Plaxis 3D 2016

Preview #3 Rockbolts in the Tunnel Designer
Hoàn thiện mô hình neo trong đá

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1
Contact Me on Zalo