Revit Tips Tricks and Troubleshooting

Autodesk Revit is building information modelling software for architects, landscape architects, structural engineers, MEP engineers, designers and contractors.

CSI SAFE Concrete Slab with Drop Panel
Midas NFX 2019 R3 Minor Release
revit 2020 essential training for architecture metric
Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting

Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting

Trong loạt bài này, có một chút gì đó cho mọi người mới bắt đầu thiết kế Revit và người dùng dày dạn kinh nghiệm. Mỗi video tập trung vào một mẹo, thủ thuật hoặc kỹ thuật khắc phục sự cố cụ thể trong Revit. Bạn có nhập tệp CAD và muốn đạt được sự thống nhất? Bạn muốn nhận được nhiều hơn từ kích thước của bạn? Cần kiểm tra tất cả các khung nhìn trong một dự án và xem các cài đặt có đúng không? Bạn muốn cấu hình nhất quán các hộp crop trên toàn bộ dự án? Điều gì về việc có được tất cả các tham số trong nội dung gia đình của bạn theo đúng thứ tự? Đây chỉ là một số chủ đề trong cửa hàng. Với một video mới mỗi tuần, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích để thêm vào kho công cụ và kỹ thuật Revit đang phát triển của mình.

Lưu ý: Các tệp bài tập có trong khóa học này có thể được mở trong phiên bản Revit mới nhất. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn, một số tệp có thể không tương thích. Bởi vì đây là một bộ phim đang diễn ra, người xem sẽ không nhận được chứng chỉ hoàn thành.

Download


In this series, there’s a little something for every Revit designer—beginners and seasoned users alike. Each video focuses on a specific tip, trick, or troubleshooting technique within Revit. Do you import CAD files and want to achieve consistency? Want to get more from your dimensions? Need to check all of the views in a project and see if the settings are correct? Want to consistently configure crop boxes across the entire project? What about getting all the parameters in your family content in just the right order? These are just some of the topics in store. With a new video every week, you are sure to find something useful to add to your growing arsenal of Revit tools and techniques.

Notes: The exercise files included with this course can be opened in the latest version of Revit. If you are using an older version, some files may be incompatible. Because this is an ongoing series, viewers will not receive a certificate of completion.

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo