CAM KẾT

CAM KẾT TÍNH CHÍNH HÃNG

Chúng tôi đảm bảo tất cả phần mềm bán ra do chính hãng sản xuất và cấp giấy phép, được phân phối theo các kênh phân phối chính thức và hợp pháp của hãng sản xuất. Trường hợp việc bán sản phẩm phần mềm vi phạm chính sách của Hãng sản xuất thì chúng tôi có nghĩa vụ bồi thường thiệt cho bên mua.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ SẢN PHẨM

Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì sản phẩm theo quy định của Hãng sản xuất. Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu xảy ra lỗi chương trình, bên mua có trách nhiệm thông báo lỗi, và chúng tôi sẽ phối hợp với Hãng sản xuất hồi đáp, khắc phục cho bên mua chậm nhất sau 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Nếu không khắc phục được sẽ có văn bản giải trình sau 03 ngày cho bên mua về sự chậm trễ trong việc khắc phục và thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho bên mua do việc khắc phục lỗi đó.

Sau khi bàn giao phần mềm, chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ kỹ thuật cho bên mua qua điện thoại, email, fax hoặc trực tiếp tại văn phòng làm việc khi có yêu cầu. Chúng tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm theo các chế độ của nhà sản xuất.

COMMENTS

Contact Me on Zalo