Advance Steel Basic Training

Bản quyền phần mềm Advance Steel

Advance Steel là một phần mềm CAD cho mô hình 3D và thiết kế chi tiết kết cấu, được phát triển bởi hãng GRAITEC (PHÁP). Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD nên rất thân thiện với kỹ sư Việt Nam.

Autodesk Advance Steel and Revit Integration
Modeling Stairs Advance Steel
Thiết kế thang cuốn bể chứa

Autodesk Advance Steel là phần mềm thiết kế và khai triển bản vẽ chế tạo tự động cho kết cấu thép. Advanced Steel chạy trên môi trường đồ họa AutoCAD, đây là giải pháp BIM cho thiết kế các công trình thép trên môi trường 3D, tự động tạo ra bản vẽ chi tiết, bản vẻ BOMs, thống kê vật liệu, và NC files.
Đây là phần mềm rất mạnh trong bộ giải pháp thiết kế kết cấu bao gồm: Revit Structure, Structural Detailing, Robot Structural Analysis, Advance Steel, Advance Concrete.
Bộ video dưới đây hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm Advance Steel:

Advance Steel là một phần mềm CAD cho mô hình 3D và thiết kế chi tiết kết cấu, được phát triển bởi hãng GRAITEC (PHÁP). Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD nên rất thân thiện với kỹ sư Việt Nam. Tính năng Check connection đã được tích hợp khi sử dụng kèm theo bộ phần mềm Graitec Advance Design – tính năng này giúp người sử dụng vừa thiết kế vừa kiểm tra xem liên kết đó đã đủ chịu lực hay chưa, và phần mềm tự đưa ra thuyết minh làm rõ tính hợp lý của liên kết đó (tính năng này hiện nay chưa có phần mềm nào làm được).

Các tính năng mới trong Advance Steel 2017
What’s New in Advance Steel 2017

– Fabrication Data Information
– Beam Offset Information
– Custom Clipping Symbol
– Grid Balloon Placement
– Snap Points On Anchors
– Templates for Lists on Drawings
– Additional Drawing Styles
– Bridging Tool for Purlins and Side Rails
– Synchronizing Steel Connections

COMMENTS

Contact Me on Zalo