Tag: geoslope-blog

GeoStudio 2007 Online Workshop

GeoStudio 2007 Online Workshop

GEOSTUDIO 2007 là một trong những công cụ hàng đầu trên Thế giới được tích hợp nhiều thành phần bên trong của GEO-SLOPE (Canada) dùng để chạy các bài ...
GeoSlope tính toán ổn định kè mái nghiêng

GeoSlope tính toán ổn định kè mái nghiêng

Bộ phần mềm GeoStudio được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, phiên bản mới nhất là bộ GeoStudio 2016. ...
Bộ phần mềm GEO SLOPE

Bộ phần mềm GEO SLOPE

Tìm hiểu chức năng và công dụng bộ phần mềm GEO-SLOPE ...
GeoSlope Phân tích ổn định nền đường

GeoSlope Phân tích ổn định nền đường

Nền đường là bộ phận quan trọng của đường ôtô. Bảo đảm ổn định nền đường là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định của kết cấu áo đường. ...
Hướng dẫn sử dụng GeoSlope

Hướng dẫn sử dụng GeoSlope

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc tro ...
GeoSlope, Plaxis, Neo trong đất ổn định mái dốc

GeoSlope, Plaxis, Neo trong đất ổn định mái dốc

Khi thiết kế mái đất cho các công trình, mái đất càng dốc thì càng kinh tế nhưng có một vấn đề đặt ra là sự ổn định mái dốc. ...
Tính năng tính toán cơ học kết cấu

Tính năng tính toán cơ học kết cấu

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật của GEO-SLOPE International – Canada với nhiều modun giải quyết phần lớn các bài toán trong thự ...
8 / 8 POSTS