Category: Phần mềm FinalCAD

Phần mềm FinalCAD

Phần mềm FinalCAD

Những người sáng lập FINALCAD là những kỹ sư làm việc trên công trường xây dựng, nhà toán học và kỹ sư công nghệ kỹ thuật số. Chuyên gia trong ba ...
FinalCAD Chủ đầu tư

FinalCAD Chủ đầu tư

FINALCAD truyền đạt thông điệp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và nhà thầu phụ. Đó là một cửa ngõ giữa các thực thể khác nhau và có giao tiếp hoàn hảo. ...
FinalCAD chỉ huy trưởng công trình

FinalCAD chỉ huy trưởng công trình

Thực hiện quản lý công trường trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn từ giai đoạn thi công móng đến hoàn thiện. Kiểm soát chất lượng cô ...
3 / 3 POSTS