Midas Gen 2015

MIDAS gồm các họ sản phẩm: MIDAS/Gen, MIDAS/Civil, MIDAS/FX+, MIDAS/SDS và MIDAS/Set. Trong đó MIDAS/Civil and MIDAS/Gen được thiết kế với mục đích phân tích tổng quát đối với các loại kết cấu công trình giao thông và xây dựng dân dụng.

Phần mềm Midas Gen 2019
3D EXCAVATION AND PILED-RAFT FOUNDATION
Midas NFX 2019 R3 Minor Release
Phần mềm midas Gen

Phần mềm midas Gen

MIDAS Information Technology Co., Ltd, phát triển các sản phẩm phần mềm tính toán kết cấu từ năm 1989.
MIDAS Software có giao diện khá thân thiện, và thường tập trung vào các công trình cụ thể, nghĩa là phân tích theo công nghệ xây dựng.

MIDAS/Gen là một phần mềm phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc một cách chính xác với thời gian ít nhất.
Giao diện người dùng trực quan, đồ hoạ máy tính hiện đại và tốc độ tính toán nhanh là các điểm nổi bật trong phần mềm MIDAS/Gen.

MIDAS/Gen có khả năng phân tích kết cấu như phân tích phi tuyến. Phần mềm Midas Gen sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, được phát triển từ các lý thuyết mới nhất trong lĩnh vực phân tích kết cấu để đưa ra các kết quả chính xác và sát với thực tế.

MIDAS/Gen cho phép người dùng thiết kế theo các tiêu chuẩn của nhiều quốc gia và đưa ra một giải pháp thiết kế tối ưu. Phần mềm Midas Gen đã được phát triển trên 10 năm và được áp dụng thành công cho trên 4000 dự án.

MIDAS/Gen chú trọng phát triển các công cụ mô hình hoá kết cấu. Các tính năng chính được tập trung vào việc mô hình hoá hình học, mô phỏng liên kết và tải trọng. Phần mềm MIDAS/Gen cũng có khả năng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác.

Mô hình kết cấu công trình cũng có thể được xây dựng trên các phần mềm CAD khác nhau như AutoCAD, sử dụng chức năng Import/Export dưới định dạng dxf, mô hình kết cấu được xây dựng và đưa vào phần mềm Midas Gen thông qua cách ghép nhiều file dữ liệu.

Phần mềm Midas Gen có thư viện các phần tử hữu hạn dùng cho việc mô hình hoá kết cấu. Người dùng có thể lựa chọn nhiều loại mặt cắt trong thư viện mặt cắt hoặc sửa đổi mặt cắt có hình dạng điển hình. Đây là một tính năng vượt trội của MIDAS/Gen so với các phần mềm khác.

Download và hướng dẫn chi tiết cài đặt

Link download – Midas Gen 2015 32bit – http://ouo.io/h9GVS
Link download – Midas Gen 2015 64bit – http://ouo.io/ryLzYW
Link download – Midas Design – http://ouo.io/1KPsPc
Link download – Midas Design thuốc – http://ouo.io/lNcIiN

Guide – Hướng dẫn
Execute \patch\firewall.cmd to prevent program’s access to the internet.
Install the app. While installing on the ‘Select Features’ window choose ‘GENw Registered Eng 32Bit’ option because the med is only for it!
On the ‘Setup Type’ window choose ‘Standalone or Lan client’ option.
Reboot PC.
Copy \patch\LOFL.dll to the folders: \midas Gen\
Install emulator – run as admin: \patch\installx32.exe
Start midas Gen. In the upper right corner click on the lock icon. On the appeared ‘Register Protection License’ window choose the ‘Hardware Lock’ option.
Enter ‘Key Number’: 2222222222222222 and press OK button. That’s all.
PS once more – distributive is for both x86 and x64 versions, emulator is for x86 users only!

Ngắt kết nối Internet trước khi bắt đầu cài đặt. Hoặc chạy file \patch\firewall.cmd
Cài đặt phần mềm, và chọn “GENw Registered Eng 32Bit”. Khởi động lại sau khi cài đặt xong.

Copy \patch\LOFL.dll tới thư mục: \midas Gen\
Chạy file \patch\installx32.exe với quyền Admin
Khởi động phần mềm và điền key 2222222222222222

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Hoàng Linh 4 years

    Admin có tài liệu nào để hướng dẫn sử dụng midas Gen này không ạ

  • DISQUS: 0
    Contact Me on Zalo