License Prokon

PROKON được phát triển và hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, phần mềm cho kết quả nhanh và đáng tin cậy tới tất cả các vấn đề kỹ thuật.

PROKON
PROKON Version 3.1
PROKON tiêu chuẩn thiết kế

Phần mềm PROKON được các kỹ sư trên thế giới sử dụng cho công việc. Phần mềm Prokon nổi tiếng không chỉ cho khả năng mạnh mẽ của nó, mà giá cả phải chăng và license phần mềm Prokon cấp phép linh hoạt.

Các dạng license Prokon (Flexible Licensing Prokon)

Module Phần mềm Prokon: Mỗi module PROKON có thể được sử dụng riêng rẽ, và hầu hết các module làm việc cùng nhau để tích hợp phân tích kết cấu, thiết kế và đưa ra bản vẽ chi tiết. Người dùng có thể đặt hàng một số module cần thiết cho tính toán; không cần phải trả tiền cho các tính năng bạn không sử dụng.

License ngắn hạn (Prokon Short-term license option): Ngoài những cách thông thường của việc mua phần mềm, bạn có thể thuê các module PROKON trên cơ sở hàng năm. Dạng license Prokon này phù hợp với các dự án, chi phí cho license Prokon sẽ được khấu hao theo thời gian của dự án.

Cài đặt bất cứ nơi nào: Cài đặt phần mềm PROKON bất cứ nơi nào mà bạn có thể truy cập nó: trên một máy chủ mạng, trên một ổ đĩa trên máy tính của bạn, hoặc thậm chí trên một ổ đĩa flash USB.

Truy cập từ bất cứ nơi nào: Đăng nhập và sử dụng Phần mềm Prokon từ bất kỳ máy tính có cài đặt PROKON hoặc có thể truy cập vào một máy tính đã cài đặt phần mềm PROKON trong mạng. Làm việc tại máy tính để bàn của bạn trong văn phòng, tại một văn phòng chi nhánh, hoặc ở nhà.

Concurrent use: Users in your organisation can share a license. The number of simultaneous users is determined by the number of workstations contained in your license.

Sử dụng đồng thời: Người dùng trong công ty hay nhóm, tổ chức của bạn có thể chia sẻ license PROKON. Số lượng người dùng đồng thời được xác định bởi số lượng máy trạm chứa trong License Prokon của bạn.

Các modun chính của phần mềm PROKON

 • Khung và phần tử hữu hạn
  Frame and finite element analysis
 • Cấu kiện thép
  Steel member design
 • Liên kết trong kết cấu thép
  Steel connection design
 • Thiết kế cấu kiện bê tông
  Reinforced and prestressed concrete design
 • CAD và triển khai chi tiết kết cấu bê tông
  CAD and reinforced concrete detailing
 • Thiết kế cấu kiện kết cấu gỗ
  Timber member design
 • Thiết kế khối xây bê tông, gạch, đá
  Masonry design
 • Các ứng dụng kết cấu khác như mặt cắt, tiết diện
  Other structural applications such as section properties calculation and section database
 • Một bộ các modun liên quan đến phân tích địa kỹ thuật được tập hợp trong bộ PROKON suite.
  A collection of geotechnical analysis modules is also available as part of the PROKON suite.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn modun phần mềm Prokon, mua bản quyền phần mềm Prokon, liên hệ với chúng tôi, mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo