Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần đúng

Bài viết giới thiệu phương pháp xác định khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên sử dụng phương trình tải trọng nghịch đảo và phương trình đường viền tải trọng, được giới thiệu bởi Boris Bresler, kết hợp với các họ biểu đồ tương tác được xây dựng theo TCVN 5574:2012

Phần mềm spColumn tính toán cấu kiên chịu nén
Thiết kế cấu kiện chịu nén phần mềm spColumn
Phần mềm spColumn
Phần mềm spColumn

Phần mềm spColumn

Cột chịu nén lệch tâm xiên là cột chịu đồng thời một lực nén dọc trục N, và mô men uốn theo hai phương Mx, My lấy đối với các trục chính của tiết diện.

Bài viết đã trình bày cách áp dụng phương pháp tải trọng nghịch đảo và phương pháp đường viền tải trọng cho việc tính toán lực nén giới hạn cũng như kiểm tra khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên theo TCVN 5574:2012. Việc áp dụng này khá đơn giản. Trong bài toán thiết kế cột chịu nén lệch tâm xiên, thường tiết diện và cốt thép được chọn và thử dần đến khi nó thoả mãn khả năng chịu lực. Cách xây dựng họ biểu đồ tương tác phù hợp với TCVN 5574:2012 cũng đã được trình bày.

spColumn là một chương trình phần mềm dùng để thiết kế và kiểm tra các tiết diện bê tông cốt thép chịu tải trọng dọc trục và uốn. Tiết diện có thể là hình chữ nhật, tròn hoặc các tiết diện không đều, với bất kỳ cách bố trí cốt thép nào. Hiệu ứng độ mảnh có thể được tính toán đến. Chương trình phần mềm cung cấp tính năng kiểm tra về các phần cột bê tông cốt thép, có hình dạng bất thường có thể chứa các lỗ hở hoặc các điều kiện biên. Phần mềm được sử dụng rộng rãi để thiết kế tường chịu lực, trụ cầu cũng như các bài toán khung điển hình trong các tòa nhà, phần mềm spColumn có thể kiểm tra các phần không thể tìm thấy trên biểu đồ thiết kế hoặc tính toán bằng tay. Người dùng có thể nhận được các sơ đồ tương tác P-M từ cả chạy đơn trục và chạy hai trục, cũng như các đồ thị đường bao thời điểm Mx-My từ các lần chạy hai trục cho ngay cả các phần cột và tường cắt không đều nhất.

Phần mềm là một sản phẩm trong bộ sản phẩm PCA Software được xây dựng từ năm 1988 và phát triển bởi hiệp hội ximăng Portland (PCA). PCA đã tích cực tham gia phát triển phần mềm, liên tục cung cấp và hỗ trợ sản phẩm phần mềm giúp các kỹ sư thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm spColumn, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: +84 977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo