Phần mềm PIPENET thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

Module PIPENET Spray/Sprinkler là mô hình công cụ lý tưởng cho hệ thống PCCC trong các công trình dân dụng và công nghiệp như các giàn khoan xa bờ, nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy điện, kho cảng xăng dầu, nhà xưởng và tòa nhà cao tầng.

PIPENET Standard Module
PIPENET chọn máy bơm
Giới thiệu phần mềm PIPENET
Phần mềm PIPENET đáp ứng tiêu chuẩn NFPA

Phần mềm PIPENET đáp ứng tiêu chuẩn NFPA

Thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư và thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình, (sau đây gọi chung là dự án, công trình), phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu tư phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:
– Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.
– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khi chế tạo mới hoặc hoán cải.
Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt dự án và cấp giấy phép xây dựng.

Văn bản pháp luật có liên quan:
– Luật số 27/2001/QH10 Phòng cháy và chữa cháy
– Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
– Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

PIPENET là sản phẩm phần mềm của công ty SUNRISE (Anh Quốc); là giải pháp tối ưu trong việc thiết kế theo các tiêu chuẩn an toàn NFPA.

Module Spray/sprinkler sử dụng trong các bài toán kỹ thuật sau:

Hệ thống phun nước xả tràn – Deluge system
Hệ thống chữa cháy – Firewater ringmain system
Hệ thống phun nước trong nhà – Sprinkler system
Hệ thống phun dung dịch bọt – Foam solution system
Hệ thống phun bọt cô đặc – Foam concentrate system
Hệ thống phun sương – Spray mist system

Báo giá phần mềm PIPENET Spray/Sprinkler
Hướng dẫn sử dụng phần mềm PIPENET Spray/Sprinkler
Download phần mềm PIPENET Spray/Sprinkler

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Tôi cần nhận tư vấn về phần mềm thiết kế pccc.

  • DISQUS: 0
    Contact Me on Zalo