Tính toán thủy lực các hệ thống SPRINKLER

Việc thiết kế, lắp đặt các đầu sprinkler chữa cháy cho các phòng có độ cao trên 10m khi tính chi phí nước phải chọn cường độ theo bảng 4 - TCVN 7336.

Tutorial videos of PIPENET Transient module
PIPENET thiết kế đường ống
PIPENET chọn máy bơm
IPENET® Vision Spray/Sprinkler module

YouTube PIPENET® Vision Spray/Sprinkler module

-Đường kính đường ống dẫn của hệ thống sprinkler phải được xác định bằng tính toán thủy lực; khi tính toán phải chọn vận tốc nước và dung dịch tạo bọt trong đường ống không lớn hơn 10m/s.
-Khi chọn đường ống lắp đặt các sprinkler và thiết bị phun kiểu drencher, thì tính toán thủy lực phải dựa trên giả thuyết là nước cấp cho các thiết bị này chỉ được lấy từnguồn nước chính.
-Khi chọn đường ống lắp đặt các sprinkler có bố trí thiết bị báo cháy với yêu cầu khởi động hệ thống chữa cháy dưới 10 giây kể từ khi phát tín hiệu báo cháy, thì tính toán thủy lực phải dựa trên giả thiết là cấp nước cho các thiết bị này được lấy từ nguồn nước chính.
Chi phí nước tính toán hoặc chi phí dung dịch tạo bọt tính toán Q, l/s, đi qua sprinkler phải được tính theo công thức sau:
Q=K.(căn bậc 2 H)
Trong đó:
K là hệ số chi phí nước qua sprinkler lấy theo bảng 5;
H là áp suất tự do trước sprinkler, m cột nước.
Tổn thất trên đoạn đường ống đang tính, h– m cột nước được xác định theo công thức:
h=Q.Q/Bt
Trong đó,
Qlà lưu lượng nước hoặc dung dịch tạo bọt trên đoạn đường ống đang tính, l/s
BT là đặc tính của đường ống, m5/s2, được xác định theo công thức:
Bt=Kt/l
Trong đó,
KT là giá trị tùy chọn theo đường kính đường ống trong bảng 6;
l là chiều dài đoạn ống đang tính toán, m.
Tổn áp trong van điều khiển hệsprinkler chữa cháy bằng nước và bằng bọt được xác định
theo bảng 7.
Lượng dung dịch tạo bọt N, m3, trong phương pháp chữa cháy thể tích được xác định theo công thức:
N=( Kp.W )/K
Trong đó,
Kp là hệ số vỡ bọt, chọn theo bảng 8;
K là bội số nở;
W là thểt ích căn phòng được bảo vệ, m3
Số thiết bị tạo bọt làm việc đồng thời n được xác định theo công thức :
n=N/( q.t)
Trong đó,
q là năng suất một thiết bịtạo bọt tính theo dung dịch tạo bọt,
m3/phút;
t là thời gian làm việc của thiết bị, được chọn theo bảng 8.

PIPENET có ba modun hoạt động độc lập với nhau. Trong đó Module Spray/sprinkler sử dụng trong các bài toán kỹ thuật sau:
Hệ thống hồng thủy – Deluge system
Hệ thống chữa cháy – Firewater ringmain system
Hệ thống phun sprinkler – Sprinkler system
Hệ thống dung dịch bọt – Foam solution system
Hệ thống phun bọt cô đặc – Foam concentrate system
Hệ thống phun sương – Spray mist system

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm PIPENET, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Newer Post
Older Post

COMMENTS

Contact Me on Zalo