Category: ASTER

1 2 10 / 11 POSTS
Phần mềm Aster tải về cài đặt cấu

Phần mềm Aster tải về cài đặt cấu

Phần mềm Aster chia một máy tính thành nhiều màn hình làm việc. Aster cho phép tạo tối đa 12 màn hình làm việc Windows độc lập trên một máy tính vật l ...
Phần mềm ASTER ANNUAL-6

Phần mềm ASTER ANNUAL-6

ASTER ANNUAL-6 (6 workplaces, MS Windows 7/8/10/11/Server 2016/Server 2019, annual subscription) ...
Phần mềm ASTER ANNUAL-3

Phần mềm ASTER ANNUAL-3

ASTER ANNUAL-2 (3 workplaces, MS Windows 7/8/10/11/Server 2016/Server 2019, annual subscription) ...
Phần mềm ASTER ANNUAL-2

Phần mềm ASTER ANNUAL-2

ASTER ANNUAL-2 (2 workplaces, MS Windows 7/8/10/11/Server 2016/Server 2019, annual subscription) ...
Phần mềm ASTER PRO-6

Phần mềm ASTER PRO-6

Phần mềm ASTER PRO-6 (6 workplaces, MS Windows 7/8/10/11/Server 2016/Server 2019, lifetime license) ...
Phần mềm ASTER PRO-2

Phần mềm ASTER PRO-2

Phần mềm ASTER PRO-2 (2 workplaces, MS Windows 7/8/10/11/Server 2016/Server 2019, lifetime license) ...
Phần mềm ASTER PRO-3

Phần mềm ASTER PRO-3

Phần mềm ASTER PRO-3 (3 workplaces, MS Windows 7/8/10/11/Server 2016/Server 2019, lifetime license) ...
Giải pháp 1 máy tính 2 người sử dụng cùng lúc

Giải pháp 1 máy tính 2 người sử dụng cùng lúc

Phần mềm Aster chia một máy tính thành nhiều màn hình làm việc. Aster cho phép tạo tối đa 12 màn hình làm việc Windows độc lập trên một máy tính vật l ...
Phần mềm ASTER yêu cầu phần cứng

Phần mềm ASTER yêu cầu phần cứng

Phần mềm Aster chia một máy tính thành nhiều màn hình làm việc. Aster cho phép tạo tối đa 12 màn hình làm việc Windows độc lập trên một máy tính vật l ...
Phần mềm ASTER hướng dẫn cài đặt

Phần mềm ASTER hướng dẫn cài đặt

Phần mềm Aster chia một máy tính thành nhiều màn hình làm việc. Aster cho phép tạo tối đa 12 màn hình làm việc Windows độc lập trên một máy tính vật l ...
1 2 10 / 11 POSTS
Contact Me on Zalo