Phần mềm GEO5

Phần mềm địa chất công trình

GEO5 là bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau.

phan-mem-geo5

Phần mềm GEO5

Các môđun của Bộ chương trình GEO5
Phân tích địa kỹ thuật bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)
FEM: Mô hình hoá các bài toán địa kỹ thuật đa dạng bằng phương pháp FEM
Tunnel: Phân tích đường hầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)
Thiết kế móng
Beam: Dầm trên nền dàn hồi
Piles: Kiểm tra một cọc đơn
Plate: Phân tích móng và bản vòm bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)
Spread Footing: Thiết kế và kiểm tra móng
Thiết kế tường cọc cừ
Sheeting design: Thiết kế kết cấu tường dạng tấm
Sheeting check: Phân tích tường cừ
Thiết kế tường chắn
Abutment: Kiểm tra các mố trụ cầu
Cantilever wall: Kiểm tra và tính toán tường chắn có đầu conson
Earth pressures: Phân tích áp lực đất
Gabion: Kiểm tra tường chắn rọ đá
Gravity Wall: Kiểm tra và tính toán tường chắn trọng lực
Masonry Wall: Kiểm tra tường chắn xây gia cố
Nailed slopes: Kiểm tra kết cấu neo
Prefab Wall: Kiểm tra và tính toán tường chắn khối xếp
Redi rock wall: Thiết kế tường chắn đá giật cấp
Phân tích ổn định
Rock Stability: Phân tích ổn định mái dốc đá
Slope Stability: Phân tích ổn định mái dốc
Các kết cấu công trình ngầm
Ground Loss: Đánh giá sự nguy hiểm của việc phá hoại công trình do thi công đường hầm
Tunnel: Phân tích đường hầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Phân tích lún
Settlement: Lún-Phân tích lún của đất nền
Mô hình số của địa hình (DTM)
Terrain: Mô hình số của bề mặt địa hình

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, GEO5,
xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo