Phần mềm FB-Pier

Bản quyền phần mềm FB-Pier

Phần mềm FB-PIER được nghiên cứu bởi Viện nghiên cứu phần mềm thiết kế cầu (Bridge Software Institute) - Trường Đại Học Florida của Mỹ, đây là một chương trình tính toán kết cấu móng và hệ cọc rất mạnh mẽ mà được hiệp hội cầu đường Mỹ sử dụng và bảo trợ.

Giới thiệu về phần mềm FB-PIER
FB-PIER tính toán móng cọc
Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.6
FB-MultiPier

FB-MultiPier

FB-MultiPier là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến có khả năng phân tích đồng thời nhiều trụ cầu nối với nhau qua các nhịp cầu. Một kết cấu hoàn chỉnh có thể chịu đầy đủ các loại tải trọng theo tiêu chuẩn AASHTO trong một phép phân tích tĩnh hoặc biến đổi theo thời gian trong bài toán động. Mỗi kết cấu trụ bao gồm cột trụ và dầm mũ được đặt trên móng cọc với mô hình đất phi tuyến. Chương trình tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn, phân tích đồng thời mô hình đất tĩnh phi tuyến với các hành vi nén dọc, nén ngang và xoắn, đảm bảo hệ thống tính toán cực mạnh trong phép phân tích đồng thời giữa trụ và móng. FB-MultiPier tự thực hiện chia các phần tử hữu hạn trong nội bộ khối hình học được xác định cho hệ thống kết cấu trụ và móng mà người thiết kế đã thiết lập.
Các kết cấu tính toán trong phần mềm FB-Pier:
+ General Pier: Tính toán kết cấu trụ và nền móng làm việc đồng thời.
+ Pile and Cap: Tính toán cọc và bệ cọc làm việc đồng thời.
+ Single Pile: Tính toán cho cọc đơn.
+ High Mast Light/Sign: Tính toán cho kết cấu có móng cọc đơn.
+ Retaining Wall: Tính toán tường chắn.
+ Sound Wall: Tính toán tường chắn.
+ Stiffness: Tính toán độ cứng tại vị trí trọng tâm của móng.
+ Pile Bent: Tính toán cọc chịu uốn.
+ Column Analysis: Tính toán cột.
+ Bridge (Multiple Piers): Tính toán nhiều trụ cùng làm việc với nền móng.
Phần mềm này rất phù hợp để phân tích nội lực móng cọc cho các trụ cầu máng, móng cọc các trạm bơm, móng cọc cống lấy nước.
Phần mềm FB-PIER chia làm 3 module
+ Full Pier W/Dynamics (Phân tích đồng thời được 99 trụ)
+ Three Pier W/Dynamics (Phân tích đồng thời 03 trụ)
+ Single Pier W/Dynamics (Phân tích chỉ duy nhất 01 trụ)

Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm, FB Pier, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo