Phần mềm SQL Delta for Oracle

Phần mềm so sánh và đồng bộ hóa Schema và dữ liệu cho cơ sở dữ liệu Oracle

Phần mềm SQL Delta for MySQL
Phần mềm SQL Delta for SQL Server

Schema là một đoạn code html hoặc code javascript dùng để đánh dấu các dữ liệu có cấu trúc ngắn. Schema giúp các công cụ tìm kiếm đọc website dễ dàng hơn, và tăng khả năng xếp hạng website trên các kết quả tìm kiếm.

Phần mềm SQL Delta for Oracle do hãng The Australian Software Company Pty Ltd ABN: 63 050 720 100 Level 5 185 Elizabeth Street SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA PO Box A1151 SYDNEY SOUTH NSW 1235 AUSTRALIA https://www.sqldelta.com/ phát hành.

Phần mềm SQL Delta for Oracle

SQL Delta for Oracle

Phần mềm SQL Delta for Oracle có khả năng so sánh và đồng bộ hóa Schema và dữ liệu cho cơ sở dữ liệu for Oracle. Các tùy chọn so sánh mới có thể bỏ qua chi tiết khóa mã hóa hoặc varchar / nvarchar. Có chế độ xem lược đồ và loại bỏ cũng như tạo các đăng ký sao chép để cho phép thay đổi cơ sở dữ liệu được xuất bản. Mỗi quy trình được chạy trong các luồng riêng biệt, và người dùng có thể xem xét hoặc thậm chí chạy tập lệnh cập nhật trong khi chờ các quy trình so sánh khác hoàn tất.

Các tính năng của phần mềm SQL Delta for Oracle

  • Đã thêm hỗ trợ cho các thay đổi SQL Azure
  • Cải thiện phân tích phụ thuộc khi tạo tập lệnh.
  • Cải thiện xử lý các loại dữ liệu mới.
  • So sánh lược đồ hiển thị biểu tượng mới khi bảng phải được xây dựng lại hoặc có các cột được ánh xạ tự động
  • Cảnh báo khác biệt mới cho so sánh lược đồ của bảng tạm thời
  • Tải mới hàng loạt các dự án SQL Delta hiện tại
  • Các tùy chọn so sánh mới như bỏ qua chi tiết khóa mã hóa hoặc chế độ xem lược đồ varchar / nvarchar tính năng mới để loại bỏ và tạo các đăng ký sao chép để cho phép thay đổi cơ sở dữ liệu đã xuất bản

Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm SQL Delta for SQL Server vui lòng liên hệ với chúng tôi.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo