CAD and BIM Workflow for Areas in Facilities Management

Mô hình thông tin xây dựng (BIM) là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình.

RAM Connection Column Base Plate design Biaxial
Revit Families for Mechanical Engineers
CSI SAFE Concrete Slab with Drop Panel
CAD and BIM workflow for areas in facilities Management

CAD and BIM workflow for areas in facilities Management

Revit cung cấp một quy trình công việc phù hợp với quản lý cơ sở, đặc biệt là thiết kế phòng và khu vực. Tạo một kế hoạch khu vực có thể giúp bạn hiểu các cảnh quay vuông có sẵn và các mối quan hệ giữa các không gian trong tòa nhà của bạn. Các nhà thiết kế có thể phá vỡ các khu vực theo nhiều cách khác nhau, ví dụ, cô lập các khu vực được sử dụng bởi một nhóm cụ thể. Trong khóa học này, bạn có thể tìm hiểu cách tạo kế hoạch và lịch trình khu vực từ các mô hình CAD bằng Revit. Khám phá cách tạo kế hoạch cơ bản, các khu vực gắn thẻ và làm việc với các khu vực thô và có thể thuê. Giảng viên Shaun Bryant cũng chỉ ra cách tạo ra các huyền thoại để hiển thị các khu vực trên tài liệu và tạo lịch trình khu vực.

Download


Revit offers a workflow that’s uniquely suited to facilities management, particularly room and area design. Creating an area plan can help you understand the available square footage and the relationships between spaces in your building. Designers can break down areas in different ways, for example, isolating the areas used by a particular team. In this course, you can learn how to create area plans and schedules from CAD models using Revit. Discover how to create the basic plan, tag areas, and work with gross and rentable areas. Instructor Shaun Bryant also shows how to generate legends to display areas on documentation and create area schedules.

Dịch vụ khắc phục sự cố máy tính

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo