Phần mềm ZWrap – plugin for ZBrush

ZWrap là một plugin dành cho ZBrush® cho phép tự động điều chỉnh cấu trúc liên kết có sẵn cho các mô hình 3D

Phần mềm Wrap tạo hình 3D
Phần mềm Wrap4D

Phần mềm ZWrap là ứng dụng tạo hình nhân vật 3D do hãng Faceform phát hành. Faceform LLC (https://faceform.com/) là một công ty Armenia có trụ sở chính tại Yerevan.

Phần mềm ZBrush® được sản xuất bởi Pixologic™, Inc., Television Center – Building 10 6410 Santa Monica Blvd – Los Angeles CA 90038 – USA.

Với giao diện dễ sử dụng, phần mềm ZWrap là một plugin dành cho ZBrush® tăng tốc đáng kể quá trình chuyển đổi nhân vật từ bản quét 3D thành cấu trúc liên kết sẵn sàng sản xuất.

License phần mềm ZWrap – plugin for ZBrush có các dạng gồm

Subscription License
“License thuê bao” nghĩa là Giấy phép sử dụng Phần mềm trên cơ sở đăng ký được cấp cho Người dùng cá nhân hoặc Pháp nhân. Giấy phép đăng ký có sẵn theo chương trình đăng ký hàng năm, cho phép Bạn truy cập các bản phát hành Phần mềm mới nhất hiện có miễn là thời gian đăng ký của bạn còn hiệu lực. Nếu người được cấp phép đã mua Giấy phép đăng ký, Giấy phép sẽ bị giới hạn trong khoảng thời gian đăng ký, sau đó Giấy phép sẽ tự động hết hạn.

Indie Subscription License
“Indie Subscription License” nghĩa là Giấy phép đăng ký để sử dụng Phần mềm được cấp cho người dùng cá nhân hoặc Pháp nhân có Doanh thu không vượt quá 100.000 USD trong năm tài chính trước đó.

Professional Subscription License
“Professional Subscription License” nghĩa là Giấy phép đăng ký để sử dụng Phần mềm được cấp cho người dùng cá nhân hoặc Pháp nhân có Doanh thu trên 100.000 USD. Bất kỳ nhà thầu nào làm việc thay mặt cho Người dùng hoặc Pháp nhân đều phải đăng ký Giấy phép Chuyên nghiệp, bất kể doanh thu của nhà thầu.

Người dùng có thể cài đặt phần mềm ZWrap trên hai (2) máy tính khác nhau, với điều kiện là những máy tính này thuộc về Người dùng và Người dùng không được phép sử dụng cả hai bản sao cùng một lúc.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm ZWrap – plugin for ZBrush
vui lòng liên hệ với chúng tôi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo