Phần mềm Wrap tạo hình 3D

Wrap là công cụ chuyển giao cấu trúc liên kết hàng đầu trong ngành đồ họa, giúp tạo ra các nhân vật kỹ thuật số dựa trên bản quét 3D của các diễn viên hoặc tác phẩm điêu khắc thực tế.

Phần mềm ZWrap – plugin for ZBrush
Phần mềm Wrap4D

Phần mềm Wrap là ứng dụng tạo hình nhân vật 3D do hãng Faceform phát hành. Faceform LLC (https://faceform.com/) là một công ty Armenia có trụ sở chính tại Yerevan.

Phần mềm Wrap được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm:

Digital Doubles for VFX and Games
Virtual Try On and Avatars
Micro Detail Transfer
Machine Learning

License phần mềm Wrap có các dạng gồm

Perpetual License
“Giấy phép vĩnh viễn” nghĩa là Giấy phép sử dụng Phần mềm trong khoảng thời gian không giới hạn. Bảo trì phần mềm Warp được bao gồm trong khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên và sau đó được tiếp tục cung cấp trên cơ sở tùy chọn mua thêm gói bảo trì. Có thể mua gói bảo trì bổ sung trên trang web Faceform. Gói bảo trì cung cấp các bản cập nhật Phần mềm mới nhất. Phí bảo trì hàng năm là năm mươi (50) phần trăm giá của Giấy phép vĩnh viễn tại thời điểm mua bảo trì.

Indie Licens
“Giấy phép Indie” nghĩa là Giấy phép vĩnh viễn để sử dụng Phần mềm được cấp cho người dùng cá nhân hoặc Pháp nhân có Doanh thu không vượt quá 100.000 USD trong năm tài chính trước đó.

Professional License
“Giấy phép Chuyên nghiệp” nghĩa là Giấy phép vĩnh viễn để sử dụng Phần mềm được cấp cho người dùng cá nhân hoặc Pháp nhân có Doanh thu trên 100.000 USD. Bất kỳ nhà thầu nào làm việc thay mặt cho Người dùng hoặc Pháp nhân đều phải đăng ký Giấy phép Chuyên nghiệp, bất kể doanh thu của nhà thầu.

Người dùng có thể cài đặt phần mềm Wrap trên hai (2) máy tính khác nhau, với điều kiện là những máy tính này thuộc về Người dùng và Người dùng không được phép sử dụng cả hai bản sao cùng một lúc.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm Wrap tạo hình 3D
vui lòng liên hệ với chúng tôi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo