Tag: graitec

Advance Steel Revit Steel Connections

Advance Steel Revit Steel Connections

Advanced Steel là một phần của giải pháp Graitec BIM, tự động toàn bộ quá trình thiết kế kết cấu, từ khâu thiết kế kỹ thuật đến chi tiết hóa bản vẽ cũ ...
Graitec

Graitec

Graitec là hãng phần mềm của Pháp, đã cung cấp giải pháp phần mềm liên quan đến thiết kế kết cấu trong công nghiệp xây dựng cho hơn 40000 người dùng t ...
Autodesk Advance Steel

Autodesk Advance Steel

Advance Steel là phần mềm 3D hoàn chỉnh về thép, cung cấp các công cụ tự động và thân thiện cho người sử dụng để tạo ra mô hình 3D của công trình tron ...
3 / 3 POSTS
Contact Me on Zalo