ADAPT

Phần mềm thiết kế và phân tích bê tông ứng lực trước

Trên thế giới hiện đang dùng khá phổ biến phần mềm của hãng ADAPT trong kết cấu dự ứng lực.

A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018
Wind load generation for a complex 3D structure
CSiXRevit 2019

Hãng ADAPT có kinh nghiệm thiết kế về dự ứng lực nên mức độ chính xác và tin tưởng được đánh giá cao. ADAPT phân tích dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp khung tương đương, giống với mô hình sàn dự ứng lực. Việc mô phỏng đường đi của cáp trên 3D khá dễ dàng.ADAPT-PT là chương trình phần mềm độc lập về tiêu chuẩn cho việc thiết kế các khung dầm, tấm và các hệ thống sàn dự ứng lực.

– Phần mềm thiết kế bê tông ứng lực trước theo phương pháp căng sau của ADAPT, bao gồm:

+ Phần mềm ADAPT-Builder Express sử dụng cho việc phân tích và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép thông thường và bê tông cốt thép ứng lực trước theo phương pháp căng sau, bằng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp với phương pháp khung tương đương và công nghệ phần tử.

+ Phần mềm ADAPT-Modeler: Sử dụng cho việc mô hình hoá kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước theo phương pháp căng sau trong không gian 3 chiều;

+ Phần mềm ADAPT-Floor Pro: Sử dụng cho việc phân tích và thiết kế sàn bê tông cốt thép ứng lực trước theo phương pháp căng sau trong không gian 3 chiều;

+ Phần mềm ADAPT-MAT: Sử dụng cho việc phân tích và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước theo phương pháp căng sau trong không gian 3 chiều có tính đến đặc điểm của vật liệu xây dựng;

+ Phần mềm ADAPT-SOG: Sử dụng cho việc phân tích và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước theo phương pháp căng sau trong không gian 3 chiều đối với sàn dật cấp;

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, ADAPT, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo