Category: Phần mềm bản quyền

1 2 10 / 17 POSTS
WinRAR có thể sao lưu dữ liệu của bạn và giảm kích thước files đính kèm email, giải nén RAR, ZIP và các files khác được tải xuống từ Internet và tạo ...
Inkscape là một trình soạn thảo đồ họa vector miễn phí và mã nguồn mở với định dạng gốc duy nhất khác biệt với các chương trình tương tự (Adobe Illu ...
STAAD hoặc (STAAD.Pro) là phần mềm thiết kế và phân tích kết cấu, ban đầu được phát triển bởi Research Engineers International tại Yorba Linda, CA vào ...
Revit 2018 được tối ưu hóa để trở thành một phần cực kỳ quan trọng trong công nghệ BIM, phục vụ các nguyên tắc thiết kế kiến trúc, kết cấu và cơ điện ...
STAAD or (STAAD.Pro) is a structural analysis and design computer program originally developed by Research Engineers International at Yorba Linda, CA ...
Steel-Reinforced Concrete Structures: Assessment and Repair of Corrosion ...
Steel Design 5th Edition by William T. Segui (Author) ...
Instant Revit!: A Quick and Easy Guide to Learning Autodesk® Revit® 2018 ...
BIM is beginning to change the way buildings look, the way they function, and the ways in which they are built. ...
Thiết kế kháng chấn là một thuật ngữ trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, được hiểu như việc đưa ra giải pháp thiết kế sao cho công trình xây dựng đảm bả ...
1 2 10 / 17 POSTS