Category: Phần mềm AutoCAD LT

So sánh giữa AutoCAD và AutoCAD LT

So sánh giữa AutoCAD và AutoCAD LT

LT là viết tắt của LITE (dịch nguyên nghĩa có nghĩa là NHẸ, còn trong tin học, LITE đồng nghĩa với phần mềm đã được lược bỏ đi một số tính năng so với ...
Phần mềm AutoCAD LT là gì

Phần mềm AutoCAD LT là gì

AutoCAD LT 2D drafting software helps you create, share, and document your 2D drawings in DWG and other file formats. ...
Phần mềm AutoCAD LT

Phần mềm AutoCAD LT

LT là viết tắt của LITE (dịch nguyên nghĩa có nghĩa là NHẸ, còn trong tin học, LITE đồng nghĩa với phần mềm đã được lược bỏ đi một số tính năng so với ...
3 / 3 POSTS
Contact Me on Zalo