Category: Phần mềm AutoCAD LT

So sánh AutoCAD 2019 vs. AutoCAD LT 2019

So sánh AutoCAD 2019 vs. AutoCAD LT 2019

LT là viết tắt của LITE (dịch nguyên nghĩa có nghĩa là NHẸ, còn trong tin học, LITE đồng nghĩa với phần mềm đã được lược bỏ đi một số tính năng so với ...
AutoCAD LT là gì

AutoCAD LT là gì

AutoCAD LT 2D drafting software helps you create, share, and document your 2D drawings in DWG and other file formats. ...
AutoCAD LT

AutoCAD LT

LT là viết tắt của LITE (dịch nguyên nghĩa có nghĩa là NHẸ, còn trong tin học, LITE đồng nghĩa với phần mềm đã được lược bỏ đi một số tính năng so với ...
3 / 3 POSTS