Phần mềm Minitab mô tả dữ liệu định tính và định lượng

Dữ liệu mà không có khái niệm thì mơ hồ. Khái niệm không có dữ liệu thì vô nghĩa.

What’s New in Minitab 17.3
Phần mềm Minitab 17 phân tích dữ liệu
Phần mềm Minitab vẽ biểu đồ Pareto

Thống kê là một môn khoa học, khoa học của thông tin. Công việc phân tích thống kế thường tổng hợp dữ liệu, tóm tắt, trình bày theo một cách có ý nghĩa. Thông tin có thể là định tính hoặc định lượng, việc phân biệt này rất có ý nghĩa trong thống kê. Tài liệu dưới đây trình bày cách mô tả hai loại biến đinh tính và định lượng thông qua các công cụ đồ thì và bảng bằng phần mềm minitab.

Minitab là phần mềm thống kê phân tích hàng đầu trên thế giới, với sự phổ biến và thông dụng với nhiều đối tượng người dùng. Phần mềm Minitab 17 là một chương trình khá toàn diện và dễ sử dụng. Với phần mềm này bạn có thể giải những bài toán từ đơn giản nhất chỉ yêu cầu các tham số thống kê, tới các bài toán phức tạp hơn như việc xác định ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến các tính trạng bằng các phương pháp phân tích hồi qui, phưong sai. Người dùng cũng có thể xây dựng cho mình các thí nghiệm hữu hiệu. Phần mềm Minitab 17 cũng cho chúng ta hàng loại cách vẽ đồ thị mang tính phân tích khoa học. Ngày nay, Minitab được sử dụng khi áp dụng hệ thống 6 sigma và các phương pháp cải tiến quá trình khác sử dụng các công cụ thống kê. Theo số liệu của công ty, Minitab được sử dụng tại hơn 4.000 trường đại học và cao đẳng trên thế giới và là phần mềm hàng đầu ứng dụng trong việc giảng dạy.

Phiên bản mới nhất hiện nay Minitab 18
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/whats-new/

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, Minitab, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo