Category: Phần mềm GEO SLOPE

1 2 3 4 5 6 30 / 52 POSTS
Phần mềm GeoStudio 2018

Phần mềm GeoStudio 2018

Phần mềm SLOPE/W siêu việt hơn bất kỳ phần mềm nào về tính toán độ ổn định mái dốc mà tôi từng biết - Giáo sư Goran Salzors – Chalmers University of T ...
Hướng dẫn sử dụng modun Sigma/W

Hướng dẫn sử dụng modun Sigma/W

Bộ phần mềm GeoStudio được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, phiên bản mới nhất là bộ GeoStudio 2020 ...
GeoStudio 2007 Online Workshop

GeoStudio 2007 Online Workshop

GEOSTUDIO 2007 là một trong những công cụ hàng đầu trên Thế giới được tích hợp nhiều thành phần bên trong của GEO-SLOPE (Canada) dùng để chạy các bài ...
Mô hình CAD vào GEOSLOPE

Mô hình CAD vào GEOSLOPE

Bộ phần mềm GeoStudio được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, phiên bản mới nhất là bộ GeoStudio 2020 ...
GeoSlope tính toán ổn định kè mái nghiêng

GeoSlope tính toán ổn định kè mái nghiêng

Bộ phần mềm GeoStudio được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, phiên bản mới nhất là bộ GeoStudio 2020 ...
Download tài liệu GEOTEC HANOI 2016

Download tài liệu GEOTEC HANOI 2016

GEOTEC HANOI 2016 - Địa kỹ thuật cho phát triển bền vững hạ tầng ...
Bộ phần mềm GeoSlope

Bộ phần mềm GeoSlope

Bộ GEO-SLOPE Office là phần mềm phân tích Địa kỹ thuật, địa kỹ thuật môi trường, được phát triển hơn 40 năm qua (kể từ năm 1977), của hãng GEO-SLOPE I ...
GeoSlope Phân tích ổn định nền đường

GeoSlope Phân tích ổn định nền đường

Nền đường là bộ phận quan trọng của đường ôtô. Bảo đảm ổn định nền đường là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định của kết cấu áo đường. ...
Hướng dẫn sử dụng GeoSlope

Hướng dẫn sử dụng GeoSlope

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc tro ...
GeoSlope neo trong đất ổn định mái dốc

GeoSlope neo trong đất ổn định mái dốc

Khi thiết kế mái đất cho các công trình, mái đất càng dốc thì càng kinh tế nhưng có một vấn đề đặt ra là sự ổn định mái dốc. ...
1 2 3 4 5 6 30 / 52 POSTS
Contact Me on Zalo