Kết nối Advance Steel và Robot Structural

Advance Steel là một phần mềm CAD cho mô hình 3D và thiết kế chi tiết kết cấu, được phát triển bởi hãng GRAITEC (PHÁP). Linking Robot Structural Analysis Professional with Advance Steel.

Thiết kế thang cuốn bể chứa
Autodesk Advance Steel and Revit Integration
Modeling Stairs Advance Steel

Linking Robot Structural Analysis Professional with Advance Steel.
Autodesk Robot Structural Analysis Professional là phần mềm thiết kế với một bộ đầy đủ các công cụ để tính toán kết cấu từ đơn giản đến phức tạp. Sản phẩm này được thiết kế để tính toán kết cấu công trình xây dựng, lập ra một quy trình làm việc hợp lý và hợp tác với Autodesk Revit Structure, cho phép phân tích toàn diện và quy trình thiết kế nhanh hơn.

Kết hợp với Autodesk Advance Steel, sau khi dựng mô hình trên phần mềm Advance Steel, kết quả được xuất ra và nhập sang Robot Structural để phân tích nội lực và tinh toán. Video dưới đây hướng dẫn người dùng kết nối giữa hai phần mềm Autodesk Advance Steel và Autodesk Robot Structural.

DOWNLOAD BỘ PHẦN MỀM GRAITEC

Please contact us: sales@banquyensoftware.com
Mobile: +84 977 28 48 58

Quý doanh nghiệp cần tư vấn lựa chọn phiên bản phù hợp, mua bản quyền phần mềm, tư vấn giải pháp Graitec, Autodesk Advance Steel, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

Robot Structural Analysis Professional software provides engineers with advanced BIM-integrated analysis and design tools to understand the behavior of any structure type and verify code compliance. Advance Steel detailing software helps accelerate design, steel detailing, steel fabrication, and steel construction — built on the familiar AutoCAD platform.

Robot-AdvanceSteel Link is our free technology preview that lets you exchange data between Advance Steel 2016 and Robot Structural Analysis Professional 2016 through a complete set of functionalities like import, export, and synchronize.

Models created in Robot Structural Analysis Professional, exported in .smlx format, and then imported into Advance Steel to continue the workflow with structure detailing capabilities and creation of the fabrication documents.
Alternatively, you can start in Advance Steel, export, and then import into Robot Structural Analysis Professional to perform structural analysis and code checking.
Regardless of which one you start with, you can track changes in the same model in the different applications using the synchronization feature.

COMMENTS

Contact Me on Zalo