Phần mềm Filmora

Phần mềm cắt ghép video tốt nhất trên điên thoại và máy tính

Phần mềm Filmora cấu hình cài đặt
Downoad bộ cài phần mềm Filmora

Phần mềm Filmora được phát hành bởi Wondershare Technology Co., Ltd, https://filmora.wondershare.com/

Wondershare Filmora là phần mềm có thể giúp người dùng chỉnh sửa video trên máy tính dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh các thao tác chỉnh sửa cho video thì người dùng cũng có thể thêm rất nhiều hiệu ứng phong phú cực kỳ bắt mắt.

Phần mềm Filmora có thể cài đặt trên hệ điều hành Windows và macOS.

Khi mua License phần mềm (giấy phép) từ Wondershare, người dùng đang mua giấy phép sử dụng phần mềm theo các điều khoản và điều kiện cụ thể. Hãng phát hành muốn người dùng được cấp phép tận dụng tối đa tất cả phần mềm, điều này có nghĩa là người dùng có thể linh hoạt sử dụng phần mềm trên máy tính công ty, máy tính cá nhân (laptop) và thậm chí cả máy tính ở nhà, điều này tùy thuộc vào các loại giấy phép.

Nói chung, Wondershare Filmora có License vĩnh viễn, License hàng tháng, License hàng quý, License hàng năm, tuy nhiên, các sản phẩm khác nhau có thể có các loại giấy phép hạn chế do đặc điểm của sản phẩm và các lý do khác.

License vĩnh viễn
Nếu bạn mua Giấy phép vĩnh viễn, bạn sẽ có quyền truy cập trọn đời vào phiên bản phần mềm mà bạn đã mua giấy phép, bao gồm cả các bản cập nhật. Tuy nhiên, kế hoạch này không bao gồm các phiên bản tương lai của phần mềm. Nếu một phiên bản chính mới được phát hành, bạn sẽ cần phải mua một gói mới để truy cập nó.

Giấy phép hàng tháng
Nếu bạn đã mua giấy phép hàng tháng, bạn có thể nâng cấp miễn phí trước khi đăng ký kết thúc trong khi đối với giấy phép vĩnh viễn, bạn sẽ phải trả tiền cho phiên bản chính tiếp theo. Nếu bạn mua giấy phép hàng tháng, điều đó có nghĩa là bạn phải trả phí đăng ký định kỳ hàng tháng để truy cập sản phẩm dựa trên thời hạn đăng ký của bạn. Bạn sẽ mất quyền truy cập vào sản phẩm nếu bạn ngừng thanh toán đăng ký và đang trả tiền cho các bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ liên tục sau khi đăng ký hiện tại kết thúc.

Giấy phép hàng quý
Nếu bạn đã mua Giấy phép hàng quý, bạn có thể nâng cấp miễn phí trước khi đăng ký kết thúc trong khi đối với giấy phép vĩnh viễn, bạn sẽ phải trả tiền cho phiên bản chính tiếp theo. Nếu bạn mua Giấy phép hàng quý, điều đó có nghĩa là bạn phải trả phí đăng ký định kỳ hàng quý để truy cập sản phẩm dựa trên thời hạn đăng ký của bạn. Bạn sẽ mất quyền truy cập vào sản phẩm nếu bạn ngừng thanh toán đăng ký và đang trả tiền cho các bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ liên tục sau khi đăng ký hiện tại kết thúc.

Giấy phép hàng năm
Nếu bạn đã mua Giấy phép hàng năm, bạn có thể nâng cấp miễn phí trước khi đăng ký kết thúc trong khi đối với giấy phép vĩnh viễn, bạn sẽ phải trả tiền cho phiên bản chính tiếp theo. Nếu bạn mua Giấy phép hàng năm, điều đó có nghĩa là bạn phải trả phí đăng ký định kỳ hàng năm để truy cập sản phẩm dựa trên thời hạn đăng ký của bạn. Bạn sẽ mất quyền truy cập vào sản phẩm nếu bạn ngừng thanh toán đăng ký và đang trả tiền cho các bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ liên tục sau khi đăng ký hiện tại kết thúc.

Giấy phép cá nhân
Nếu bạn mua Giấy phép cá nhân, điều đó có nghĩa là bạn đang trả tiền cho Giấy phép cá nhân một người dùng. Việc cài đặt sản phẩm được mua theo Giấy phép Cá nhân bị hạn chế đối với một máy tính cá nhân duy nhất được sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của giấy phép. Bất kể lý do gì, nếu phần mềm đã được đăng ký hơn 5 lần, bạn sẽ nhận được cảnh báo mỗi khi sử dụng phần mềm. Ngay cả khi phần mềm được đăng ký trên cùng một máy tính mỗi lần, để tiếp tục sử dụng phần mềm, cần phải mua giấy phép mới.

Giấy phép học tập/Giấy phép giáo dục
Giấy phép học tập chỉ có thể được mua khi bạn là sinh viên hoặc giáo viên trong tổ chức hoặc trường học chính thức. Dịch vụ xác minh danh tính học sinh được hỗ trợ bởi Student Beans, những người được yêu cầu phải đăng nhập vào Student Beans và làm theo hướng dẫn xác minh mà Student Beans cung cấp. Để đủ điều kiện được giảm giá cho sinh viên, tư cách là sinh viên của bạn phải được Đậu sinh viên xác nhận.

Tất cả các giấy phép được mua với chiết khấu dành cho sinh viên chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại. Khoản giảm giá dành cho sinh viên được liên kết với tài khoản Wondershare của bạn và không thể chuyển nhượng, bán hoặc đổi lấy tiền mặt.

Giấy phép kinh doanh
Giấy phép kinh doanh có tất cả các chức năng của kế hoạch cá nhân. Hơn nữa, với kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ nhận được các đặc quyền sau khi so sánh với các loại giấy phép khác.

Quyền sử dụng của Công ty, có nghĩa là việc sử dụng của công ty bao gồm mọi hoạt động sử dụng của doanh nghiệp cả nội bộ (tức là đào tạo, thuyết trình và liên lạc nội bộ) và bên ngoài (tức là tiếp thị, khuyến mãi và quảng cáo). Điều này cũng bao gồm dự án/video là sản phẩm hoặc dịch vụ đang được cung cấp (tức là chỉnh sửa video cho khách hàng trả tiền).

Không Yêu cầu Ghi công, bạn sẽ không phải đưa vào tuyên bố rằng video/tệp/dự án của bạn được tạo bằng sản phẩm Wondershare khi sử dụng nó cho mục đích thương mại. Kiểm soát Đa Người dùng, có nghĩa là giấy phép kinh doanh hỗ trợ chuyển nhượng, thu hồi và quản lý người dùng cuối thông qua tài khoản Wondershare ID.

Chúng tôi cũng cung cấp Giảm giá số lượng lớn, Tùy chọn thanh toán linh hoạt, Tùy chọn triển khai linh hoạt và Quản lý người dùng doanh nghiệp cho những khách hàng mua Giấy phép kinh doanh.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo