Giới thiệu về phần mềm FB-PIER

FB-MultiPier là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến có khả năng phân tích đồng thời nhiều trụ cầu nối với nhau qua các nhịp cầu.

Bridge Software Institute FB-MultiPier v5.6
Phần mềm FB-Pier
FB-PIER tính toán móng cọc
FB-MultiPier

FB-MultiPier

FB-PIER là phần mềm phân tích kết cấu chuyên về phân tích mố trụ cầu và các bài toán tương tác kết cấu – đất nền (soil-structure interaction). Phần mềm FB_Pier được phát triển bởi viện phần mềm về cầu (BSI – Bridge Software Institute) thuộc trường đại học UF (University of Florida) và được bảo trợ bởi cục đường bộ liên bang Hoa kỳ (FHWA). Chương trình có khả năng phân tích hệ móng cọc theo mô hình không gian. FB_Pier có thể tính toán với số lượng cọc tối đa là 2500 cọc và số lượng mố/trụ là 99 trụ. FB_Pier cho phép mô hình tới 50 cọc có chiều dài khác nhau trong cùng 1 nhóm cọc.

Phương pháp tính:
Mô hình hóa và phân tích kết cấu đều dựa trên các cơ sở lý thuyết của cơ học môi trường liên tục, phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), phương pháp phần tử biên, các lý thuyết và phương pháp tính được phát triển dựa trên đó. Các nguyên tắc chính ở đây là:
Sự cân bằng về lực.
Liên tục (tương thích) về chuyển vị hay biến dạng.
Đặc trưng cơ học của vật liệu thể hiện qua quan hệ giữa ứng suất và biến dạng.
Các kết cấu tính toán trong phần mềm FB-Pier:
+ General Pier:Tính toán kết cấu trụ và nền móng làm việc đồng thời.
+ Pile and Cap: Tính toán cọc và bệ cọc làm việc đồng thời.
+ Single Pile: Tính toán cho cọc đơn.
+ High Mast Light/Sign: Tính toán cho kết cấu có móng cọc đơn.
+ Retaining Wall: Tính toán tường chắn.
+ Sound Wall: Tính toán tường chắn.
+ Stiffness: Tính toán độ cứng tại vị trí trọng tâm của móng.
+ Pile Bent: Tính toán cọc chịu uốn.
+ Column Analysis: Tính toán cột.
+ Bridge (Multiple Piers): Tính toán nhiều trụ cùng làm việc với nền móng.
Phần mềm có các lựa chọn theo từng modul để người sử dụng lựa chọn
+ Full Pier W/Dynamics – (Phân tích đồng thời được 99 trụ)
+ Three Pier W/Dynamics – (Phân tích đồng thời 03 trụ)
+ Single Pier W/Dynamics – (Phân tích chỉ duy nhất 01 trụ)

Quý doanh nghiệp cần tư vấn, mua bản quyền phần mềm, FB-MultiPier, xin liên hệ với chúng tôi, Mobile: 0977 28 48 58

COMMENTS

Contact Me on Zalo