So sánh các giải pháp Greenbone

OpenVAS là giải pháp phần mềm Vulnerability Scanner Software với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm OpenVAS được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Vulnerability Management Software.

Phần mềm Greenbone Cloud Services
Phần mềm Greenbone cấu hình và cài đặt
Phần mềm OpenVAS Greenbone

Phần mềm Greenbone Cloud Service

Phần mềm Greenbone Cloud Service

Phần mềm Greenbone là giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật mã nguồn mở được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Nhiệm vụ của phần mềm là giúp người dùng phát hiện các lỗ hổng trước khi chúng có thể bị khai thác – giảm nguy cơ và tác động của các cuộc tấn công mạng.

Mọi cuộc tấn công đều cần có một lỗ hổng phù hợp để thành công. Nguồn cấp dữ liệu được sử dụng bởi các giải pháp của Greenbone bao gồm hơn 100.000 bài kiểm tra lỗ hổng bảo mật.
Và số lượng bài kiểm tra lỗ hổng bảo mật đang không ngừng phát triển, Greenbone thường xuyên làm cập nhật và bổ sung thêm nhiều thử nghiệm cho thấy các lỗ hổng mới được phát hiện.

Các giải pháp của Greenbone gồm ba dòng sản phẩm khác nhau: giải pháp phần cứng, giải pháp ảo và giải pháp đám mây. Người dùng có tùy chọn kiểm tra các giải pháp trước dưới dạng phiên bản cộng đồng hoặc sử dụng chúng trực tiếp dưới dạng phiên bản chuyên nghiệp.

Nhiều tổ chức và cơ quan chính phủ tin tưởng các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật khác nhau của Greenbone.
Với hơn 50.000 lượt cài đặt và hơn 100 công ty đối tác, Greenbone sử dụng trên toàn cầu.

Các giải pháp Greenbone bao gồm:

  • The Greenbone Source Edition (GSE),
  • The Greenbone Professional Edition (GPE) và
  • The Greenbone Cloud Services (GCS)
Criteria GSE GPE GCS
Setup Individual selection of operating system and hardware

Built on own responsibility or installation of community packages

Turnkey solution

Simple and uncomplicated setup within shortest time

Simple account registration, and configuration within shortest time
Feed Compatibility Established on own responsibility Assured with SLA Assured with SLA
Performance Optimized on own responsibility Optimized for hardware Variable according to requirements
Backup/Recovery Solved individually Integrated Integrated
Fixes/Improvements Managed on own responsibility Assured with SLA Assured with SLA
Support Via (external) community on voluntary basis Assured with SLA Assured with SLA
Software Updates Manual source build updates and manual migration of data Regularly and seamlessly Continuously
Criteria GSE GPE GCS
Possibilities for Updates & Feed Only Greenbone Community Feed Daily automatic

Possible via GSM configurable sync ports, redundant proxy servers, USB or FTP Airgap, or GSM master

Daily automatic
System Update Dependent on distribution or on own responsibility Contains security updates

Update from any version to latest release possible

Grace periods for EoL and LTS

Migration of data and configurations between appliances and versions

Automatic

Continuous security and platform updates

Protocols Configured and set up on own responsibility NTP, GMP, OSP, HTTPS, SSH,SNMPv2, SNMP, Syslog, IPv6, LDAP, RADIUS and more

NTP, GMP, HTTPS, SSH, SNMPv2, SNMP, Syslog, LDAP, RADIUS and more

Integrations and Connectors Not available Different vendors like PaloAlto, Fortinet, Cisco FireSight, Nagios, Splunk, Verinice and more RESTful API for all functionalities
Backup/Recovery Solved individually Backup for user data, system data via LVM, transfer via SCP or USB Automatic
Alerts/Schedules Configured on own responsibility via operating system Via e-mail, HTTP, SMS, connector to a SIEM or ticket system and more

Complete scheduling possible

Via e-mail, Slack or Microsoft Teams
Scan Architecture Not available Master/sensor, Airgap inside of high security zones Cloud scanner, gateway components for internal scans

Bạn đang cần tư vấn giải pháp phần mềm Greenbone, vui lòng liên hệ chúng tôi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Contact Me on Zalo